מבוא ורקע עיוני

עמוד:21

( Ryan & Decci , 2000 ) הכוונה במונח ׳אוטונומיה׳ היא לבחירות אישיות וחופשיות של המתבגר מבחינה פסיכולוגית ולא בהכרח להעדר תלות . לכן , על אף ההתנתקות ההדרגתית של מתבגרים מהוריהם הקשר עם ההורים ממשיך להתקיים . ( Vansteenkiste et al ,. 2008 ) יתרה מזו , ככל שקשר זה קרוב יותר , המתבגר יכול לפתח אוטונומיה רבה יותר ומסוגל ליצור קשרים חברתיים טובים יותר . מחקרים מצאו קשר בין בחירה חופשית לבין רגשות חיוביים של מתבגרים , ( Pomerantz & Qin , 2013 ) בין בחירות של מטרות העתיד של מתבגרים והוריהם ( Seginer & Shoyer , 2012 ) ובין כמות החשיפה האישית של מתבגרים בפני הוריהם . ( Cheung et al ,. 2013 ; Smetana , 2010 ) סגנון ההורות קובע למעשה את התפתחות האוטונומיה של המתבגר . ככל שסגנון ההורות מאפשר חופש פסיכולוגי , כך יכול המתבגר להשיג את מטרותיו ההתפתחותיות באופן נכון יותר . תהליך דומה ניתן לראות מול דמויות סמכות אחרות , למשל בית הספר . מורים יכולים ליצור אקלים תומך חופש פסיכולוגי ובכך להגביר הצלחה בלימודים ולשפר את מצבו הנפשי של המתבגר . ( Assor , 2005 ) מורים גם יכולים להגביר מוטיבציה אינטרינזית אצל המתבגרים באמצעות היותם אמפתיים לצרכים האישיים של תלמידיהם , כמו גם באמצעות הפיכת החומר הלימודי לרלוונטי לתלמידים . עשור מצא שרלוונטיות החומר הייתה המנבא הטוב ביותר להרגשה טובה ולמעורבות רבה יותר בלמידה . ( Assor , 2002 ) בדומה לכך מצאה שכטמן , במחקר התערבותי , שחומר למידה רלוונטי ללומדים שיפר את התנהגותם ואת הרגשתם בהשוואה לאלה של קבוצת ביקורת שבה לא הושם דגש על רלוונטיות החומר ללומד . ( Shechtman & Yaman-Abu , 2012 ) לסיכום , בגיל ההתבגרות , בעיקר בשלב ההתבגרות האמצעית התיכונה ( 12-15 ) יש ירידה בהתעניינות בלימודים והמוטיבציה נובעת מלחץ חיצוני יותר מאשר מבחירה חופשית . בגיל זה עסוקים המתבגרים במיוחד בשינויים הפיזיולוגיים והחברתיים שעוברים עליהם . המעבר מבית ספר יסודי לחטיבת הביניים קשה להם בשל הזרות , העדר האינטימיות , והדרישות הרבות מצד בית הספר . בגיל זה במיוחד חשוב שהורים ומורים יתמכו במתבגרים . קשר קרוב המבוסס על שיח פתוח יוצר לא רק רצון עצמאי אלא גם מחויבות להורים , שהופכת עם הזמן לחלק מבחירותיו האישיות של המתבגר . ( Cheung & Pomeranz , 2012 ) תת פרק זה יחולק לשניים : בחלקו הראשון והמרכזי נציג שינויים העוברים על המתבגר וסביבתו בשנות ההתבגרות . חשוב להדגיש כי אף שאנו מציגים את השינויים הללו כנבדלים ומופרדים זה מזה , הם קשורים זה בזה ומשפיעים זה על זה בצורה תהליכית ותוך היזון חוזר של ההשפעות ההדדיות . בחלק השני של תת הפרק נציג את המשמעות של שינויים אלה והשלכותיהם על צרכיו של המתבגר מהמערכת הבית ספרית , מהמערכת המשפחתית ומהקשר בין שתי המערכות . נתחיל אפוא בהצגת שינויים פיזיולוגים , רגשיים וקוגניטיביים שעובר המתבגר עצמו :

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר