מבוא ורקע עיוני

עמוד:20

מתבגרים : סקירה עיונית ואמפירית ועדת בין בית הספר למשפחה : קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה מתמקדת בגיל ההתבגרות . תקופה זו אינה מהווה מקשה אחת אלא כוללת בתוכה שלושה שלבים עיקריים : התבגרות מוקדמת ( גיל , ( 9-12 התבגרות תיכונה ( גיל ( 12-15 והתבגרות מאוחרת ( גיל Abela ) ( 18-15 . &( Hankin , 2011 מסגרת הלימודים הרלוונטית כוללת את הכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי , חטיבת הביניים והחטיבה העליונה . לכל שלב בהתבגרות יש אפיונים והדגשים שונים , שאותם נציין בהמשך . עם זאת , הספרות הפסיכולוגית מצביעה על מטרות התפתחותיות כלליות המשותפות לכל השלבים של גיל ההתבגרות , ובהן נדון תחילה . מן הספרות המחקרית עולה כי תהליכים ושינויים החלים במתבגרים יש בהם כדי להשפיע על אופי הקשר בין בית הספר למשפחה . מטרת תת הפרק הזה היא להציג מאפיינים קוגניטיביים , רגשיים וחברתיים של מתבגרים , וכן להציג את הדרך שבה מאפיינים אלו הופכים את המתבגרים לקבוצה מובחנת מבחינת צורכיהם מהמערכת המשפחתית , מהמערכת הבית הספרית ומהקש ָ רים בין שתי המערכות האלה . במילים אחרות , תת הפרק יציג את מה שמבדיל בין מעורבות ההורים הנחוצה במערכת החינוך כשמדובר במתבגרים , ובין המעורבות הנחוצה בגילים צעירים יותר . מתבגרים נמצאים בשלב התפתחותי המאופיין בשינויים פיזיולוגיים , רגשיים , חברתיים וקוגניטיביים , שינויים המשפיעים זה על זה . שינויים אלו הם בריאים וחשובים למעבר של המתבגר מתקופת הילדות לבגרות . עם זאת , בנוסף על ההזדמנויות להתפתחות אישית שמאפשר שלב זה , הוא עלול להיות כרוך גם במשברים ואתגרים למתבגרים , להורים ולמערכת הבית ספרית . מבחינה התפתחותית עומדות בפני המתבגר שלוש משימות מרכזיות : ( 1 לפתח אוטונומיה ועצמאות מדמויות סמכות ( כגון ההורים ) תוך בניית מערכת יחסים שונה וטובה עמן . ( 2 לבנות את זהותו העצמית על פי צרכיו האישיים . ( 3 ליצור קשרים חברתיים משמעותיים ( אריקסון , . ( 1976 המעבר מתלות בהורים לעצמאות אישית חיוני להתפתחות המתבגרים אך מלווה לעתים בקשיים . חברת השווים מהווה גשר חשוב למעבר זה . בתהליך ההסדרה מחדש של הקשר בין המתבגר לבין המשפחה הגרעינית עומדת בפני המתבגר ההזדמנות לפתח זהות עצמאית מבוססת על ערכים חדשים , לעתים שונים מאלה של הוריו . אותו תהליך של היפרדות לקראת עצמאות עלול להופיע גם במערכות היחסים של המתבגר עם מבוגרים אחרים , למשל מורים , שיכולים , מצד אחד , לשמש מבוגר אחראי שיסייע בתהליך המעבר לבגרות ולעצמאות , ומצד שני עלולים להיתפס כמפריעים למתבגר לפתח עצמאות . ( Cote , 2009 ; Smetana & Villalobos , 2009 ) הקשר בין בית הספר ובין משפחות המתבגרים לובש אם כן אופי ייחודי , המציע הזדמנויות ללמידה וצמיחה אך גם מעורר שאלות וקשיים לא מעטים . חשוב לציין כבר בפתח הפרק שהמושג עצמאות אינו מתייחס לניתוק מההורים , וקשרים חברתיים אינם עומדים בסתירה לקשרים עם ההורים . הקשרים עם ההורים נותרים חשובים ומשפיעים מאוד על רווחתו והתפתחותו של המתבגר . לפי ׳תאוריית ההכוונה העצמית׳

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר