מבוא ורקע עיוני

עמוד:16

הבהרת המושגים ויצירת שפה משותפת אחת המסקנות הראשונות שעלו מדיוני הוועדה הייתה הצורך בהבהרה של המושג ׳קשרי בית ספר-משפחה׳ , על משמעויותיו השונות ומגוון המושגים הקשורים בו . עלה הצורך ליצור שפה משותפת לעוסקים בתחום ( וגם לוועדה , ( שפה שתגדיר בצורה ברורה סוגים שונים של פעילויות אפשריות מצד ההורים ושל יחסי גומלין בין הצוות החינוכי לבין ההורים . בחלק זה נציג את השפה המשותפת הזו . חשוב לציין שכוונתנו אינה לדיון תאורטי פילוסופי או לש וֹ ני במושגים אלא להגדרה והבהרה של הדרך שבה ייעשה בהם שימוש במסגרת מסמך זה . עם זאת , כדי שהשימוש במושגים יהיה מועיל , על החלוקה המושגית להיות מונחית הן על ידי תאוריה ומחקר קודם בתחום והן על ידי הפרקטיקה של העוסקים בתחום . בנספח ב׳ של מסמך זה נציג מספר ניתוחים מושגיים שערכו חוקרים בתחום , תוך פירוט של דוגמאות לסוגים שונים של פרקטיקות הקשורות לכל מושג . לנוחות הקריאה נשתמש להלן במושג ׳מעורבות הורים בחינוך הממוסד׳ כמושג כללי המציין את כל הסוגים של הקשרים בין בית הספר למשפחה ואת הפעולות שעשויים ההורים לנקוט על מנת לקדם את ילדם בכל המובנים . בהסתמך על הסקירה וההבניה המושגית שמוצגת בנספח ב׳ , ננסה להלן ״לעשות סדר״ במושגים השונים המשמשים בספרות המחקרית ובשדה החינוך בישראל לתיאור קשרי בית ספר-משפחה . לכל אחד מהמושגים נציין גם את המושג המקביל באנגלית , וכן דוגמה למאמר או מחקר המשתמש במושג לועזי זה : מעורבות ההורים בחינוך הממוסד – ( Fan & Chen , 2001 ) , ( Parental involvement ) במושג זה נתייחס לכלל הפעולות שההורים נוקטים על מנת לקדם את ילדם , אם במסגרת הביתית , אם במסגרת הבית ספרית ואם בכל מסגרת אחרת , וכן לפעולות שנוקטים מורים כדי ליצור קשר עם הורים ולשתף אותם בחינוך . המושג הזה יהיה אם כן המושג המקיף שנתייחס בעזרתו לכל פעילות הוועדה . מעורבות הורים בחינוך במסגרת הביתית , ( Parental involvement at home ) – ( Shumow & Hiatt Michael , 2010 ) כשמה כן היא – פעולות שההורים עושים בבית על מנת לקדם את התלמיד , בלי קשר לשאלה אם מטרת המעורבות היא קידומו מבחינה רגשית , חברתית , או לימודית . מעורבות הורים במסגרת בית הספר , ( Parental involvement at school ) – ( Grolnick , Hill & Tyson , 2009 ) הכוונה לפעולות שעושים ההורים על מנת להשפיע על המסגרת הבית ספרית . מושג זה אינו כולל פעולות הנעשות לשם השפעה על בית הספר ברמה המבנית ביזמת ההורים , פעולות שלהן נייחד מונח אחר . תכניות התערבות אצל המשפחה Sheridan ) , ( intervention with the family ) – ( et al ,. 2012 כאן הכוונה לתכניות שיוזמת מערכת החינוך והמכוונות להשפיע על המערכת המשפחתית ברמה המבנית , לתמוך בבני המשפחה מבחינה רגשית או לקדם את הידע הקיים אצלם ( הרמה הקוגניטיבית . (

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר