מבוא ורקע עיוני

עמוד:15

מאפייני המשפחה , מאפייני התלמיד , מאפייני המוסד הלימודי ועוד Hill & Tyson , 2009 ;) . ( Jeynes , 2012 עם זאת קיימת תמימות דעים מחקרית שהורים הפועלים בדרכים מסוימות תורמים לקידום הישגים לימודיים של בני נוער , מסייעים להפחתת בעיות התנהגות בבית הספר , מועילים להצלחת בית הספר של ילדיהם בהשגת יעדיו הלימודיים והחברתיים ומקדמים התפתחות חברתית תקינה של בני נוער ( גרינספלד , פלדמן ואלון , Lopez-Baquedano , ; 2014 . ( Alexander & Hernandez , 2013 ; Hill , 2009 ; Wilder , 2014 מחקרים מצביעים על גורמים רבים המגבירים את מעורבותם של הורים ומשפרים את הקשר שלהם עם בית הספר . בין הבולטים שבהם : רמת ההשכלה של ההורים , מאפיינים אישיים , חברתיים וכלכליים של הורים ותלמידים והמבנה הארגוני של בית הספר . חשוב להדגיש שמחקרים שונים מדגישים את קיומן של נורמות חברתיות בבית הספר , נורמות התומכות במעורבות זו ומהוות גורם מרכזי המקדם מעורבות הורים . הדגש הוא על כך שנורמות חברתיות של מעורבות יובילו ליצירת הזדמנויות רבות לתקשורת בין מורים להורים ביזמת בית הספר . קיומן של הזדמנויות אלו מגביר את רצונם של ההורים להיות מעורבים בצורה פעילה הן בהתקדמות הלימודית והחברתית של ילדיהם והן בקידום היעדים של בית הספר . ( Dempsey-Hoover , Whitaker & Ice , 2010 ) חשוב לציין כי אף שפעולות בית הספר לקידום קשרים עם הורי התלמידים הן חשובות , אין בהן כדי להפחית מאחריות ההורים לילדם ולחינוכו . יצירת קשר מיטיב בין הורים לאנשי החינוך הממוסד דורשת התגייסות והשקעה משני הצדדים . חשוב שגם אנשי החינוך הממוסד וגם ההורים יפנימו את התפיסה שר ַ ווחת התלמיד והצלחתו הן מטרה משותפת ואחריות משותפת לשני הצדדים . מטרתו של תת הפרק הזה היא לפרוש את הרקע העיוני שעליו מתבסס המסמך הנוכחי , תוך הצגת מספר נושאים שהתבררו כמרכזיים לשאלות שבהן עוסק המסמך . ראשית , נ ָ ציג שפה משותפת המבוססת על ניתוח של צורות ההתייחסות השונות למעורבות הורים בחינוך כפי שהן מופיעות בספרות המחקרית . שפה זו לא רק תשמש בהמשך המסמך אלא גם , אנחנו מקווים , תסייע להבהיר את השיח בַּ נושא בקרב אנשי חינוך ומדיניות בארץ . בחלק השני של תת הפרק תוצג בקצרה המסגרת התאורטית המרכזית שלאורה נכתב המסמך – התאוריה האקולוגית , וכן יוצג ניתוח של המערכות העיקריות הקשורות בנושא לאור התאוריה הזאת . החלק השלישי של המסמך יציג את ההקשר ההתפתחותי של המסמך : גיל ההתבגרות , על מאפייניו הייחודיים . חלק זה יגע גם בקשר שבין מתבגרים להורים ולבית הספר ובצרכים שיש למתבגרים מהמערכות השונות הסובבות אותם . החלק הרביעי והאחרון של המבוא העיוני ייגע במושג מרכזי שחוזר על עצמו לאורך פרקי המסמך – מושג האמון בין ההורים לבין אנשי החינוך . חלק זה יציג היבטים עיוניים ואמפיריים של אמון ( ואי אמון , ( השלכותיו והדרכים לייצר ולשמר אותו .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר