מבוא ורקע עיוני

עמוד:14

הוועדה בחרה שלא לדון בשאלה המוסרית אידאולוגית של מי הזכות לקבוע את תוכני הלימוד של התלמידים ועל מי מוטלות החובה והאחריות לחינוכם . בהסכמת המזמין התמקדה הוועדה בדרך שבה מעורבות הורים עשויה לקדם את הישגיהם החינוכיים , רווחתם הנפשית ומעורבותם החברתית של בני נוער , ולא בשאלה למי ( ובאיזו מידה ) הזכות והחובה להיות שותף ולהשפיע על התהליך הלימודי ועל תכניו ( ראה , למשל : ברנדס ויששכר , ; 2014 גוטמן , ; 2002 וולצר , ; 2003 טיילור , ; 2003 מיל , . ( 2006 שאלה זו שייכת במהותה לדיסציפלינה הפילוסופית , ולא ברור אם הספרות המחקרית או הפילוסופית יכולה לתת לה תשובה חד משמעית . נושא נוסף שנותר – הוא ונגזרותיו השונות – מחוץ לתחום העיסוק של מסמך זה הוא מימון מערכת החינוך וההשקעה הכספית של הורים בחינוך . הנושא כולל תשלום הורים עבור תכניות לימוד נוספות ( תל״ן , ( תשלומי ( רשות ) של הורים באישור ועדת החינוך של הכנסת , השקעה פרטית של הורים בחוגים ותכניות העשרה לילדיהם וכן פתיחת בתי ספר פרטיים במימון ההורים . נושאים אלו משמעותיים גם ליחסי המורים עם ההורים – סביר שמורה שמשכורתו ממומנת ( לפחות בחלקה ) על ידי ההורים יתייחס אליהם אחרת מאשר מורה שמשכורתו ממומנת במלואה על ידי המדינה . למרות חשיבותן של שאלות אלו בחרה הוועדה לא לעסוק גם בהן . בחינת השפעתן של דרכים שונות למימון החינוך ( תשלומי רשות , בתי ספר פרטיים ותכניות לימודים נוספות ) דורשת מחקר מעמיק וארוך טווח יותר מן האפשרי במסגרת המשאבים הקיימים . השפעה כזו עשויה גם להיות תלוית הקשר מאוד – עד כדי כך שיהיה קשה להסיק על אודותיה מתוך ידע שנוצר במקומות אחרים בעולם . בהתחשב במגבלותיה של הספרות המחקרית בישראל בסוגיה זו , אין ביכולתה של הוועדה להעלות בשלב זה המלצות בנושא . הנושא השלישי שהוועדה בחרה לא להתמודד איתו הוא מערכת החינוך החוץ ממלכתית : החינוך החרדי והערבי . הוועדה נפגשה עם אישים מתוך מערכות החינוך הללו , ואף סקרה מחקרים הבוחנים אותן , אולם לא מצאה מספיק מידע אמין ואיכותי על מנת ליצור תמונת מצב בהירה דיה . בהעדר תמונת מצב כזו , חשה הוועדה שאין באפשרותה לספק המלצות מבוססות ופרטניות בנוגע למשפחות חרדיות או ערביות . עם זאת הוועדה מעריכה כי העקרונות הכלליים שהוצגו בפרק העוסק בקשרים עם משפחות בחברה רב תרבותית יכולים וצריכים לחול גם על אוכלוסיות אלו . רקע עיוני החינוך שמעניקים הורים לילדיהם בני הנוער , האווירה שיוצרים ההורים בבית והקשר בין הורים לבין הסגל החינוכי בבית הספר נמנים עם הגורמים המשפיעים על התפתחותם הרגשית והחברתית של נערים ועל הישגיהם בלימודים . יש לציין כי מן הספרות המחקרית העדכנית עולה שהתועלת בהשפעתה של מעורבות ההורים בחינוך הממוסד משתנה בהתאם לסוג המעורבות ,

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר