מבוא ורקע עיוני

עמוד:13

הבסיסים המשפטיים למערכות היחסים בין בית הספר לבין הורי התלמידים במדינות שונות והשלכותיהם על חובות הצדדים , זכויותיהם וסמכויותיהם : עו״ד צביה שיר השלכות המרחק התרבותי והחברתי בין בית הספר להורים על הקשרים שבין ההורים לבית הספר ועל התפוקות החינוכיות של ילדים ומתבגרים : גלי פלטי יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות ( ADR ) בחינוך – יישומים בתחום החינוך , דגמים הנהוגים בעולם ולקחי הפעלתם : ליאור קלעי שהין ועמרי גפן תקצירי הסקירות מופיעים בנספח א׳ של מסמך זה . הסקירות במלואן נגישות באתר היזמה למחקר יישומי בחינוך , בלשונית ׳חומרי רקע׳ . יום עיון וסדנה כחלק מתהליך עבודתה זה קיימה הוועדה יום עיון בנושא מודלים ואפשרויות ליצירת קשרים מועילים בין הורים למורים . ביום העיון הוצגה מסגרת התייחסות לקשרים מועילים בין הורים למורים , מסגרת שבה התלמידים בגילי ההתבגרות הם צד לא פחות חשוב מאשר ההורים והמורים . בנוסף הוצגו מודלים שונים ועקרונות ליצירת קשרים בין הבית לבין בית הספר . מקום מיוחד הוקצה במהלך היום לאפשרויות ולאתגרים של השימוש בטכנולוגיות התקשורת החדשות במסגרת הקשרים בין בית הספר לבין הבית , שימוש הכרחי בעידן התקשורתי שבו אנו חיים . למחרת יום העיון ערכה הוועדה סדנה בהשתתפות אנשי מקצוע , חברי הוועדה וחוקרים מהארץ ומחו״ל . הסדנה עסקה במודלים של קשרים מועילים ודרכי יצירתם , מתוך מטרה לבחון במבט מעשי את הידע התאורטי שהוצג ביום העיון . את הסדנה הנחה פרופ׳ יעקב יבלון . חלקה הראשון הוקדש לדיון בשאלה כיצד ניתן להתחיל לבסס קשר ראוי בין מערכת החינוך למשפחה . בחלק השני של הסדנה שיתפה פרופ׳ ננסי היל ( הדוברת המרכזית ביום העיון ) את המשתתפים במחשבותיה על שותפות בין הורים למורים . הדיון בחלק זה נגע בשאלה האם ( ובאילו תנאים ) שותפות היא המודל הנכון לקשר שבין מערכת החינוך למשפחה ? סדר יום העיון מופיע בנספח ג׳ של מסמך זה , דוח מיום העיון ומהסדנה , מופיע באתר היזמה למחקר יישומי בחינוך בלשונית ׳פרסומים׳ . כן ניתן לצפות בהרצאות מיום העיון באתר היזמה בלשונית ׳צילומי הרצאות׳ . לפני שנעבור לחלק הבא בספר , חשוב לתת את הדעת על מספר נושאים הקשורים לתחום קשרי בית ספר-משפחה אך הוועדה בחרה לא לעסוק בהם . חשוב להדגיש כי הבחירה שלא לעסוק בנושא כלשהו אינה מפחיתה מחשיבותו בעיני חברי הוועדה , אלא נובעת מסיבות אחרות ( שיפורטו להלן . (

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר