מבוא ורקע עיוני

עמוד:12

ושוחחה עם חוקרים בנושא מהארץ ומחו״ל . כמו כן נפגשה הוועדה עם גורמים מהשדה ועם נציגים ממשרד החינוך על מנת ללמוד על העשייה ב ַ תחום בישראל , לשאוב מידע מקצועי הקיים בנושא וכן להבין את הדילמות והאתגרים הייחודיים הקיימים במערכת החינוך הישראלית . כבר בתחילת דרכה של הוועדה הוחלט שבנוסף לפגישות שתקיים בהרכבה המלא , ראוי לעבוד גם בצוותים קטנים יותר , שכל אחד מהם יגע בנושא מזווית שונה ( וידווח על ממצאיו לוועדה כאשר זו תתכנס בהרכב מלא . ( בהתאם לכך מינתה הוועדה מקרב חבריה שישה צוותים שעסקו בנושאים הבאים : קשרי בית ספר-משפחה ואמצעי תקשורת מת וּ וכת טכנולוגיה ההיבט ההתפתחותי – מתבגרים וקשרי בית ספר-משפחה התארגנויות קולקטיביות של הורים למעורבות בחינוך הממוסד מעורבות הורים בחינוך הממוסד – ההיבט המשפטי מעורבות הורים למתבגרים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הממוסד מעורבות הורים מתרבויות מיעוט וממיצב חברתי כלכלי נמוך – בחינוך הממוסד כל אחד מהצוותים נפגש עם אנשים הפועלים בתחום העיסוק הספציפי שלו בישראל , ערך דיונים משותפים והזמין סקירות מדעיות על מנת למצות ידע מהספרות המחקרית . הידע שכינסו הצוותים היה בעל משמעות לכל עבודת הוועדה , והוא עומד בבסיסם של כלל פרקי המסמך . אחדים מן הנושאים שבהם התמקדו הצוותים הניבו פרקים נפרדים בתוך המכלול של המסמך הנוכחי . סקירות מדעיות על מנת למפות ולרכז את הידע הקיים בספרות המחקרית הזמינה הוועדה שש סקירות מדעיות . הסקירות ריכזו ידע מדיסציפלינות מגוונות וסייעו באיתור מחקרים ותכניות התערבות המופעלות בארץ ובמדינות שונות בעולם . אלה כותרות הסקירות ושמות מחבריהן : דרכי הקשר האפשריות בין הורים לבית הספר של ילדיהם והשפעתן על התלמיד המתבגר : ד״ר יעל עפרים הידע הקיים על קשרים מועילים בין בתי ספר למשפחות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים ועל תכניות התערבות המפתחות קשרים אלה : ד״ר חוה גרינספלד , רעיה אלון ודבורה פלדמן שימושים בערוצי תקשורת חדשים – איסוף נתונים מבעלי עניין : ד״ר גילה קורץ

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר