מבוא ורקע עיוני

עמוד:11

מבוא ורקע עיוני הרקע להקמת הוועדה שינויים מהירים בתחומי חיים רבים מאפיינים את תקופתנו . שינויים אלו משפיעים על המטרות והיכולות של השירות הציבורי שמדינות מספקות , ובכללן על מערכות החינוך . גם המחקר האקדמי משתנה בקצב מהיר : המחקר הבין תחומי מתפשט , טכנולוגיות חדשות מאפשרות פיתוח שיטות מחקר מתקדמות ועוד . מחקרי המוח והקוגניציה , כמו גם קשריהם המתרבים עם מחקר בעל השלכות לחינוך , משקפים את התופעה באופן בולט . במקביל גובר הצורך בתיווך ידע מחקרי לציבור רחב , וכן בשילוב ידע ממקורות שונים – הן מבחינת יצירת הידע והפצתו והן מבחינת תיקופו לצרכים שונים . הקשר בין ממדים רגשיים לקוגניטיביים , כמו השינויים התרבותיים והטכנולוגיים שמתרחשים בשנים האחרונות , מחזקים את הצורך במבט חדש על יחסי הגומלין בין בית הספר למשפחה ועל התפקיד שיש לכל אחד מהם בתהליך ההתפתחות של הילדים . עבודה משמעותית בנושא זה עשתה ועדת מומחים קודמת של היזמה למחקר יישומי בחינוך , שבראשה עמד פרופ׳ צ׳רלס גרינבאום . ועדה זו הגישה את המלצותיה למשרד החינוך בסוף שנת . 2011 בהמשך להמלצות אלו ביקשה הנהלת משרד החינוך להעמיק בלימוד הנושא , תוך התמקדות בשני תחומים שלא היו במוקד העניין של הוועדה הקודמת : תחום השינויים החברתיים והטכנולוגיים שאנו חווים בימים אלו , המאפיינים הייחודיים של גיל ההתבגרות והדרכים שבהן מאפיינים אלו משפיעים על הקשרים המועילים בין הורים למורים ועל הדרכים ליצירת קשרים כאלה . לצורך זה פנתה הנהגת המשרד אל האקדמיה הלאומית בבקשה שהיזמה תקים ועדת מומחים לניתוח השאלה ולארגונה , כך שהנהגת המשרד תיהנה מידע מחקרי מבוקר , מלמידה מניסיון וממיפוי ידע קיים במחקר בארץ ובעולם , ותגיע על דעת כל חבריה לסיכום של מסקנות ולהמלצה על דרכי מדיניות מתאימות . למרות המקום הרחב שניתן בספר זה לממד הטכנולוגי של השינוי המתחולל בימים אלו , חשוב להדגיש שפיתוחם של אמצעי תקשורת מתקדמים אינו השינוי המרכזי שעליו נתנה הוועדה את דעתה . חשובים ממנו הם השינויים התרבותיים : שינוי ביחס שבין ההורים לבית הספר , ביזור האחריות על החינוך והענקת אוטונומיה לבתי הספר , השט ָ חה של מבנים סמכותיים , דרישה לזמינות ומיידיות בתקשורת בין ההורים למורים וכיוצא באלה ( נוי , . ( 2014 הוועדה אינה מייחדת לשינויים אלו פרק נפרד , אך הם משפיעים על העיסוק בכלל הפרקים וההמלצות במסמך . פעילות הוועדה ועדת המומחים בנושא קשרי בית ספר-משפחה בסביבה משתנה פעלה במשך כשנה וחצי , שבמהלכה עברה תהליך למידה מתמשך . במסגרתו גייסה הוועדה ידע מהספרות המדעית

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר