מבוא ורקע עיוני

עמוד:48

התעניינות אישית : דרך נוספת להפגין מוטיבציה לשמור על האמון היא הפגנת עניין אישי ורצון טוב כלפי ההורה וכלפי התלמיד . חשוב שאיש החינוך יציג וידגים את רצונו הטוב כלפי התלמיד , ויבהיר שטובתו של התלמיד היא העומדת בסופו של דבר בראש מעייניו . חשוב לזכור כי גם אם יש חילוקי דעות בין ההורה למורה בעניינים אחרים , הרצון להיטיב עם התלמיד הוא הדבר שאמור להיות משותף לשניהם . כנות אישית ועקביות : ייתכן שהמלצה זו גם היא טריוויאלית , אולם עקביות ועמידה מאחורי הצהרות והבטחות הן חיוניות כדי לבסס אמון . חשוב להבהיר להורים כי איש החינוך עומד מאחורי הצהרותיו באופן עקבי , גם אם הוא נתקל במכשולים והתנגדויות . קשה להסתמך על אדם שהתנהגותו בלתי צפויה או שאינו עומד במילתו לעתים קרובות , וקשה אף יותר לתת בו אמון . ברייק ושניידר מזכירים כי אמון נבנה מתוך אינטראקציות בין בני אדם . כל אינטראקציה היא הזדמנות לבנות אמון או לשבור אותו . אם מתכוונים לעבוד במטרה לבנות אמון , חשוב להיות מודע לכך בכל מפגש עם ההורה . יש לשקול גם מפגשים ייעודיים שייוחדו לבניית אמון , אולם יש לתת את הדעת על כך שמפגשים ופעילויות שאינם משמעותיים , כאלה שמבזבזים את זמנו של ההורה , עלולים לגרום לתוצאה הפוכה דווקא ( נוי , . ( 2014 חשוב גם לדעת מהו מצב האמון הנוכחי . דווקא כשקיים חוסר אמון בין ההורים למורים יש לתת לתיקון המצב התייחסות מיוחדת ולנסות לייצר התקשרויות בין ההורים למורים , התקשרויות שבהן יוכלו המורים להדגים בפני ההורים את מחויבותם לתלמידים . סיכום אמון - המוכנות להפקיד בידי האחר משימות החשובות לרווחתו וביטחונו האישי של אדם מתוך הערכה שהאחר הוא כשיר , מהימן ובעל רצון טוב - הוא משאב חשוב ליעילותם והצלחתם של שיתופי פעולה בין בני אדם בכלל . אמון בין הורים לבין אנשי חינוך חשוב אף יותר , כיוון שיחסי התלות ( ההדדית ) מתקיימים בין אם הצדדים ירצו בכך ובין אם לאו . אמון כזה יכול לסייע לשיתופי פעולה וללמידה הדדית בין ההורים למורים , להקל על ביצוע רפורמות חיוביות בבית הספר , לעודד את ההורים לתרום לעבודת בית הספר , לייתר את הפיקוח ההדדי בין ההורים למורים ( וכך לחסוך במשאבים . ( חוסר אמון , לעומת זאת , עלול להקשות על מעורבותם של הורים בבית הספר , לאלצם להקדיש משאבים לפיקוח על עבודתם של המורים , ואף להוביל לעלויות נפשיות ( לחץ ) לשני הצדדים . בהורים המגיעים לבתי הספר כבר יש בדרך כלל נטייה מוקדמת לתת אמון או לא לתת אמון במוסד הבית ספרי ובאנשי ההוראה . נטייה זו קשורה לגורמים אישיים ( החינוך שהם עצמם 17 אנו מניחים פה שטובת התלמיד אכן עומדת לנגד עיניהם של מורים .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר