מבוא ורקע עיוני

עמוד:47

אבל לא להיות אמין – למשל אם הוא מתכוון להונות את האחר ולרכוש את אמונו כדי לבגוד בו בהמשך . אדם יכול גם להיות בעל רצון טוב כלפי זולתו , אבל לא לרצות שהאחר יסמוך עליו במשימה ספציפית כלשהי . אנחנו יכולים גם לחשוב שאדם מסוים הוא בעל רצון טוב כלפינו , אבל שהרצון הטוב הזה נובע מערכים שגויים או גרועים , ולכן אותו אדם אינו אמין . דוגמה לכך היא גזען בן הגזע שלנו – הוא בעל רצון טוב כלפינו משום שגם אנחנו יהודים ( לדוגמה , ( אבל בגלל היותו גזען , הרצון הטוב שלו אינו מהסוג שאנחנו ( אם איננו גזענים ) נקדם בברכה או שיגרום לנו לבטוח בו . כיצד ניתן ״לתרגם״ את הדיון הפילוסופי על אמינות למונחים של יצירת אמון ? ברייק ושניידר ( Bryk & Schneider , 2002 , 2003 ) ערכו בכ 400 בתי ספר יסודיים בשיקגו מחקר אורך , שב 12 מבתי הספר האלה ל וּ וה גם במחקר איכותני מעמיק . לאחר ניתוח הממצאים , החוקרים מצביעים על מספר סוגי התנהגות של אנשי חינוך שמקדמים אמון בינם לבין ההורים או הקהילה . גורמים אלו עולים בקנה אחד עם העיקרון שהוצג בראשית חלק זה – התנהגות אמינה – כזו המורכבת ממסוגלות וממוטיבציה להיטיב ומתקיימת באופן פומבי ועקבי . תיאום ציפיות : אמון ניתן כאמור באדם מסוים ( Y ) כדי שיעשה דבר מה . ( Z ) כיוון שכך חשוב מאוד שה ( Z ) הזה יהיה מוגדר כהלכה לשני הצדדים , וששני הצדדים יסכימו , במידת האפשר , מהי האחריות של כל אחד מהם לגבי . ( Z ) בהקשר החינוכי , חשוב לערוך עם ההורים פגישה ( אפילו יותר מאחת ) שבה יתואמו ויובהרו תחומי האחריות לגבי הילד , תפקידי ההורים והמורים כלפיו , מה מצופה מהמורים לדווח להורים ולהפך , וכן הלאה . בהתחשב במאפייני גיל ההתבגרות , ייתכן שרצוי שהנער יהיה מעורב בפגישה זו ושדעתו תישמע ותובא בחשבון . מסוגל וּ ת הנוגעת לתחומי האחריות : ייתכן שאמירה זו תישמע טריוויאלית , אולם הבסיס לאמון של הורים באנשי החינוך הוא יצירת התחושה שאנשי החינוך בבית הספר טובים מבחינה מקצועית . שוב – לא זה המקום להיכנס למשמעות מקצועיותם של אנשי חינוך , אולם יש לתת את הדעת על כך שלא די להיות מקצועי – חשוב להבהיר להורים את המקצועיות הזו . דוגמה מעשית אחת היא הקדשת זמן ומשאבים על מנת להבהיר להורים את השיקולים מאחורי החלטות שמבצע איש החינוך . דוגמה נוספת יכולה להיות הפגנה של היכרות עם התלמיד ועם מאפייניו וצרכיו הייחודיים . כיבוד ההורה : דרך חשובה לגרום להורה לחוש כי איש החינוך הוא בעל מוטיבציה לבצע את עבודתו נאמנה היא הפגנת כבוד של המורה כלפי ההורה , דעותיו ועמדותיו . הפגנת כבוד בהקשר זה מקבילה לדרך להפגין הערכה כלפי האחר . יש בה כדי להוכיח שלמורה יש מוטיבציה לשמור על יחסים תקינים עם ההורה . 15 כאמור , הספרות בנושא אמון בבתי הספר היא מועטה , ולא נמצא מחקר העוסק בגילים מאוחרים יותר . עם זאת , יש להניח כי אותם עקרונות חלים גם על בתי ספר שתלמידיהם מבוגרים יותר . 16 מנור בנימיני ( Binyamini-Manor , 2013 ) מציינת את שני הגורמים הללו כמרכיבים מרכזיים בהצלחה של פסיכולוגים לעבוד בצורה טובה מול הורים בבתי ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר