מבוא ורקע עיוני

עמוד:43

השלכה מתחומים אחרים על אמון בין הורים למורים לאמון באופן כללי נוטים לייחס בספרות המחקרית והפילוסופית שני סוגים של תועלת : תועלת אינסטרומנטלית ותועלת אינטרינזית ( פנימית . ( תועלת אינסטרומנטלית היא התועלת לאדם ( נותן האמון או מקבלו ) ולחברה , תועלת הנוצרת מרמה גבוהה של אמון ומהדברים שאמון כזה מאפשר אותם או מקל עליהם . בהקשר זה מדובר בדרך כלל על אמון מוצדק , שהרי אמון שמופר יכול לגרום נזק לנותן האמון . תועלת פנימית היא תועלת שמפיקים מקבל האמון ונותן האמון מעצם קיומו של האמון , בלי קשר להשלכותיו האחרות . כיוון שבהקשר שלנו אנו מציגים את התועלת שהאמון תורם למערכת החינוך , נתמקד רק בסוג הראשון , האינסטרומנטלי , של האמון . להלן נציג את סוגי התועלת המיוחסים לאמון בתחומים אחרים של מדעי החברה , ואת ההשלכות שעשויות להיות להם על התועלת של אמון בין הורים למורים : חיסכון במשאבים : אמון ממזער את הצורך והמוטיבציה של נותן האמון לעקוב אחר מושא האמון ולבדוק אם הוא מצדיק את האמון שניתן בו . בכך נחסכים משאבים – זמן , מאמץ , כסף ועוד . החיסכון הוא גם לנותן האמון , אבל סביר להניח שגם למקבל האמון – הוא אינו צריך להשקיע משאבים וזמן בהסבר והבהרה של פעולותיו . ( Hardin , 2002 ) בהקשר הבית ספרי ההשלכה היא ברורה – גם הורים וגם מורים ירוויחו אם יווצר ביניהם אמון , כיוון שאמון שכזה יחסוך מן ההורים את הצורך לעקוב אחר המורים של ילדם ואחר פעולותיהם , ומנגד יחסוך מן המורים את הצורך להצדיק ולהסביר את פעולותיהם להורים . איפשור שיתופי פעולה והקלה שלהם : כאמור , אמון מטבעו מפחית את התמריץ שיש לנותן האמון לבדוק את התנהגותו של מושא האמון ולעקוב אחריה . כיוון ששיתוף פעולה דורש לפחות רמה כלשהי של יכולת לצפות את מהלכיו של האדם שעמו משתפים פעולה , שיתוף פעולה מלווה אמון הופך להיות קל יותר ויקר פחות ( בזמן ומאמץ ) Skyrms , ) . ( 2008 ברמת בית הספר , אמון יכול לסייע להורה ולמורה לעבוד יחד למען מטרות משותפות . הורה שסומך על המורה של ילדו יסכים בקלות רבה יותר לסייע בידו ולפעול יחד איתו כדי לממש את מטרות בית הספר . מורה שסומך על ההורה ייטה לקבל יותר את עצתו לגבי התלמיד , ובמידת האפשר יתחשב יותר בעצת ההורה באשר לדרך הנכונה ללמד את הילד . ביסוס ידע : נקודה חשובה שלעתים חומקת מתשומת הלב היא שרוב הידע שיש לנו על העולם מבוסס על אמון . הן הידע האקדמי והן הידע המדעי מבוססים על כתבים מהעבר ( אם כי כתבים מדעיים וכתבים דתיים מבססים את הטענות המובעות בהם בצורה שונה כמובן ) . ( Jones , 1999 ) בהקשר שלנו , אמון של הורה במורה יאפשר להורה ללמוד על הילד שלו מהמורה , ולהגיב אליו טוב יותר . אמון של המורה בהורה יאפשר למורה ללמוד מההורה על הילד ושוב – ללמד אותו טוב יותר . חוסר אמון בין המורה להורה עלול לחסום את העברת המידע ההדדית ביניהם . בהנחה שההורה מכיר את הילד בצורה שונה מאשר המורה ולהפך , שלושתם יכולים לצאת נפסדים מכך .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר