מבוא ורקע עיוני

עמוד:42

עבודות אמפיריות הבוחנות אמון בבתי ספר בחינה ישירה של השפעת אמון בין הורים לאנשי חינוך על הישגי בית הספר ( והתלמידים בו ) היא קשה , בעיקר מפני שקשה לקבוע את כיוון הסיבתיות . הישגים גבוהים שהתלמידים משיגים בבית הספר יהוו סיבה להורים לבטוח יותר באנשי המקצוע המועסקים בו . אולי משום כך התמקדו מספר מחקרים בהשפעה שיש לרמת האמון בבית הספר ( כולל אמון בין ההורים לאנשי החינוך ) על האפשרות לחולל , לאורך זמן , שינויים חיוביים בבית הספר . ברייק ושניידר ערכו ב 270 בתי ספר יסודיים בשיקגו מחקר שבו הם מדדו את ההשפעה של רמת האמון בין הורים למורים , בין מורים למורים , ובין מורים למנהלים - על גורמים המאפשרים שינוי חיובי בבית הספר ( שוב – לאורך זמן . ( הם מצאו כי רמת אמון גבוהה בבית הספר מנבאת מחויבות גבוהה יותר לבית הספר , מוכנות לחדשנות ושינוי וכן מוכנות של מורים לפנות להורים Bryk ) . &( Schneider , 2003 , p . 29 בנוסף הם מצאו שבאופן ספציפי , הורים שרמת האמון שלהם בבית הספר הייתה גבוהה היו מוכנים יותר להשקיע בקידום מטרות בית הספר משאבים מעבר למצופה . ( Ibid , p . 4 , ״ To go the extra mile ״ ) אותם הורים היו מוכנים לעתים קרובות יותר לעבוד יחד עם המורים על מנת לתרום לשינוי חיובי בבית הספר , וכאשר השתתפו במטלות בית הספר הגדירו את היחס שלהם למורים כיחס צמוד יותר . ( Ibid , p . 31 ) כמה מחקרים בחנו קשרים בין אמון לבין מדדי הצלחה של בית ספר , ללא קביעה של כיוון הסיבתיות . אדמס וכריסטיאנסון ( Adams & Christenson , 2000 ) ערכו מחקר בקרב 1204 הורים ו 206 מורים של תלמידים בבתי ספר יסודיים . הם מצאו כי קיים קשר חיובי בין אמון של הורים ובין מדדים שונים של ביצועי בית הספר . צ׳נן מורן ( Moran-Tschannen , 2001 ) בחנה את הקשר בין אמון ובין רמת שיתוף הפעולה הקיימת בין הורים למורים בבתי ספר יסודיים ( כפי שתופסים אותה המורים , ( ומצאה כי קיים קשר ברור בין רמת האמון ההדדי של ההורים והמורים לבין תפיסה חזקה יותר של שיתוף פעולה . מחקר שפרסמה כעבור שנה יחד עם הוי ( Moran-Tschannen & Hoy , 2002 ) העלה כי תחושה של אמון מצד ההורים נמצאת בקשר חיובי מובהק עם תחושה של המורים - ותיקים כחדשים - שהם מצליחים להגיע לתלמידים וללמד את החומר . ( Efficacy ) לבסוף , סמית , שטרן ושטרובה ( Smith , Stern & Shatrova , 2008 ) בחנו גורמים הפוגעים ברמת המעורבות של הורים ממוצא היספני בבתי ספר בארצות הברית ( לא צויין אם מדובר בבית ספר יסודי או על יסודי . ( החוקרים ערכו מחקר איכותני שכלל ריאיון מובנה למחצה עם 15 הורים ומצאו כי העדר אמון במורים הוא אחד הגורמים המונעים את מעורבותם של ההורים הללו בחינוך ילדיהם , וזאת דווקא משום שבתרבות ההיספנית מקובל פחות לבקר את המורים בפרט ואת בעלי הסמכות בכלל . העדר האמון במורים והחשש כי אם ידברו בביקורתיות כלפי המורה ילדם ייפגע מובילים את ההורים לא לערער על הסמכות ולכן להיות מעורבים פחות בחינוך .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר