מבוא ורקע עיוני

עמוד:41

באנשי חינוך היא האמון שלהם בבית הספר הספציפי שבו לומד ילדם . בהקשר זה חשוב לזכור שהורים לא תמיד בוחרים את בית הספר שבו ילמד ילדם , ולא תמיד יש בידם המידע הדרוש לשם בחירה מושכלת , גם אם האפשרות קיימת . ולבסוף , הרמה השלישית היא אמון ההורים באנשים ספציפיים - המורים , המנהל , ושאר אנשי החינוך הבאים במגע עם התלמידים . שלוש הרמות הללו מקיימות ביניהן מערכת של השפעה הדדית : התייחסות ההורה לבית הספר שבו לומד ילדו מתעצבת ( בין היתר ) על ידי האמון שלו במערכת החינוך ובמוסדות המדינה ; לפגישה הראשונה עם המורה ההורים מגיעים מלכתחילה כשהם מחזיקים בעמדות כלפי מערכת החינוך ובית הספר ; ההיכרות עם בית הספר ועם המורים משפיעה על עמדות ההורים כלפי המדינה ומערכת החינוך , וכן הלאה . כאמור , אחד המאפיינים הייחודיים לאמון של הורים במערכת החינוך הוא שלפחות אחד ממאפייני האמון – הנכונות להיות פגיע – אינו נתון לבחירת ההורים . ההורים , אם הם רוצים בזאת ואם לאו , נאלצים להפקיד ביד המורים את הדבר החשוב והיקר להם ביותר – חלק חשוב בחינוך ילדיהם . הם תלויים במנהלים ובמורים ונאלצים לסמוך עליהם שייצרו סביבה בטוחה ותומכת למידה עבור ילדיהם . ( Bryk & Schneider , 2002 , 2003 ) לגבי אמון של מורים בהורים , מידת האמון שנותנים המורים בהורים משפיעה על קידום מעורבות הורים בחינוך . אחד המשתנים החשובים המשפיעים על מידת ההשקעה של מורים בתקשורת עם הורים ובשיתוף ההורים בתהליך הלימודי הוא ההערכה של המורים את רצונם של ההורים להיות מעורבים ואת יכולתם להיות מעורבים באופן מיטיב Hoover-Dempsey , ) . &( Ice , 2010 עובדה זו משמעותית עוד יותר בהקשר של הורים מתרבויות מיעוט . קים , ( Kim , 2009 ) שחקר את המכשולים למעורבותם של הורים מקבוצות מיעוט במערכת החינוך האמריקאית , מצא כי אחד המכשולים המרכזיים הוא הערכתם ( השגויה ) של מורים שלהורים מקבוצות מסוימות אין המשאבים או הרצון להשקיע בחינוך ילדם . האמונה ברצונו הטוב של האחר והאמונה ביכולתו הן שניים ממרכיבים האמון ( כמוצג לעיל . ( ההשפעה של אמון ( ושל חוסר אמון ) על המערכת הבית ספרית בחלק זה תתואר חשיבותו של אמון בין הורים למורים להצלחתו של ילד מסוים ( במקרה של מורה והורה מסוימים ) ולהצלחתו של בית הספר בכלל ( במקרה של אמון של כלל ההורים בבית הספר או באנשי החינוך בו . ( קטע זה יחולק לשני תת סעיפים : תת הסעיף הראשון יכלול ממצאים ממחקרים שנערכו על אודות אמון בין הורים לאנשי חינוך בבית ספר וכן מחקרים שעסקו באמון בבית הספר בכלל , גם אמון בין הורים למורים . בשל מיעוטם של מחקרים מסוג זה יכלול תת הסעיף השני ניסיון להסיק באופן מושכל ממחקרים ומאמרים העוסקים בחשיבותו של אמון באופן כללי ( בלי קשר לבית ספר ) – מסקנות הנוגעות לאמון בין הורים למורים .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר