מבוא ורקע עיוני

עמוד:40

אם הוא מוצדק , חוסר אמון , מעצם טבעו , מוביל לנטייה שלא להיות פגיע בפני האדם שאיננו נותנים בו אמון . כתוצאה מכך חוסר האמון שלנו לא עומד בפני בחינה אמפירית – הוא לא מועמד בניסיון – ולפיכך הוא ימשיך וישתמר גם אם האדם שבו איננו בוטחים הוא למעשה ראוי לחלוטין לאמון . משמעות הדבר היא שיש צורך בפעולות שונות על מנת לייצר אמון , ובפעולות אחרות על מנת לשמר אותו . ( Moran-Tschannen & Hoy , 2000 ) בחלק העוסק בדרכים לקדם אמון נפרט ממצאים מתוך הספרות הן בדבר יצירת אמון , הן בדבר שימורו והן בדבר תיקונו , אם הופר או נשבר . אמון במערכת החינוך מערכת החינוך , ובתי ספר בפרט , מאופיינים בשורה של מערכות יחסים בין אנשי חינוך , הורים ומורים שבהן מתקיים לפחות תנאי אחד מתוך ממדי האמון שנמנו לעיל : הנכונות להיות פגיע . מורים , מנהלים , תלמידים והורים נמצאים כולם בעמדה שבה הם מוכרחים להסתמך זה על זה . המורים תלויים במנהלים , למשל בכל הקשור בתנאי עבודתם ובגיבוי מול ההורים והתלמידים . הם תלויים בתלמידים על מנת להצליח בעבודתם . ההורים מפקידים בידי המורים והמנהלים את חינוכו של ילדם , נושא בעל השפעה רבה על עתידו והצלחתו בחיים . המנהלים זקוקים לתפקוד טוב של המורים על מנת לבצע את עבודתם ולחנך את ילדי בית הספר , והילדים זקוקים לתפקוד טוב של המורים , ההורים והמנהלים על מנת להצליח בלימודים ובחיים . בהיבט אחר , מורים , הורים ומנהלים זקוקים לאמונם של הסובבים אותם על מנת לבצע את תפקידם נאמנה . מנהל שמוריו לא בוטחים בו יתקשה לקדם מדיניות בבית הספר . מורים שלא זוכים לאמון ההורים ייאלצו להשקיע זמן רב כדי להתמודד עם הפיקוח ההורי עליהם , ותלמיד שלא נותנים בו אמון יצדיק , לעתים קרובות , את חוסר האמון הזה Bryk & Schneider , ) . ( 2002 , 2003 במסגרת עבודה זו נתמקד מעט יותר בנושא אמון בין הורים לבין מורים . אמון הורים במערכת החינוך , בתי הספר ואנשי החינוך מושג האמון בא לידי ביטוי במערכת של ״קשרי הורים-מורים״ במספר רמות . הרמה הראשונה היא האמון של ההורים ב״מערכת המ ַ קרו״ שבתוכה מתקיים בית הספר - מערכת החינוך של המדינה . אמון זה משפיע כאמור על היחס שלהם לבית הספר ואפילו למורים . עובדה זו נכונה במיוחד אצל הורים שלא מכירים עדיין את בית הספר או את המורים המסוימים שמלמדים את ילדם . התפיסות של הורים אלו את מערכות המדינה בכלל ואת מערכת החינוך בפרט , כפי שהתעצבו על ידי חוויותיהם כתלמידים בה ועל ידי המידע שבו נתקלו ( למשל דרך כלי התקשורת , ( משפיעות על התפיסה הראשונית שלהם את המורים , את אנשי החינוך ואת המערכת הבית ספרית . ( Lightfoot-Lawrence , 2003 ) הרמה השנייה של אמון הורים

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר