תקציר: סיכום ממצאים, מסקנות והמלצות

עמוד:4

האחריות המשותפת והמקבילה בין ההורים לסגל החינוכי דורשת שיתוף פעולה ומעורבות הדדית ביניהם , ואלה מחייבים אמון וכבוד הדדי . אמון זה אינו מובן מאליו ולרוב יש לעמול על פיתוחו . נמצא כי מעורבות הורים בחינוך הממוסד של ילדיהם המתבגרים אינה דומה למעורבותם בחינוך ילדיהם בגיל הרך . יש להתאים לצורכי המתבגר הן את צורת המעורבות והן את הקשר בין ההורים לאנשי החינוך . התאמה זו צריכה לכלול : א . הענקת מקום ומשקל לדעותיו ורצונותיו של המתבגר ולשמירה על פרטיותו . ב . הדגשה של הכוונה לערכים ולמטרות עתידיות של המתבגר , בניגוד לחינוך היסודי שבו נחוצה נוכחות פיזית של ההורים בבית הספר ומעורבות בפעילויותיו . ג . סיוע למתבגר במטרותיו ההתפתחותיות : בניית זהות והיפרדות מבית ההורים לקראת חיים בוגרים ועצמאיים . טכנולוגיות התקשורת המודרניות משנות באופן טכני וקונספטואלי כאחד את ערוצי הקשר בין ההורים לבין בית הספר . בין היתר הן מאפשרות זמינות הדדית רבה יותר של המורים וההורים ותורמות לטשטוש הגבולות ביניהם וכן לטשטוש גבולות בין תקשורת בין אישית לתקשורת המונים . קיים פער טכנולוגי משמעותי – הבדלים מהותיים בהבנת הטכנולוגיה ובשימוש בה – בין הורים ומורים לבין בני נוער בישראל . לא זו בלבד שבני הנוער מתמצאים יותר בשימוש בטכנולוגיה , הם גם מתייחסים ללמידה בצורה שונה מהדור הקודם . הם נוטים יותר ללמוד באמצעות שימוש בו זמני בערוצים רבים של מידע , ורבים מהם מקיימים קשרים חברתיים תוך שימוש בו זמני במספר רב של ערוצים . יתרה מזו , חלק גדול מבני הנוער חיים את חייהם החברתיים כך שרבים מקשרי הגומלין עם קבוצת השווים והמשפחה מתרחשים באמצעות טכנולוגיה דיגיטלית . דפוסי התנהגות ולמידה אלו דורשים התייחסות מכל המערכות הסובבות אותם , ואמורים להיות נידונים גם בשיחות בין ההורים למורים . שיתוף הפעולה בין הורים למתבגרים בעלי צרכים מיוחדים ובין מערכת החינוך – אופיו והדרכים למימושו – צריכים להיות מותאמים למאפיינים ולצרכים של מתבגרים אלו , של הוריהם , ושל מוסדות הלימוד שבהם לומדים הילדים . הורים למתבגרים בעלי צרכים מיוחדים נוטים להיות מעורבים יותר בחינוך ילדיהם , ומערכת החינוך המיוחד בישראל גם משתפת אותם יותר , ובצורה נכונה יותר . אלא שכיום יש בישראל תלמידים רבים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במערכת החינוך הכללית . רוב אנשי הסגל במערכת החינוך הכללית אינם בעלי הכשרה ליצירה וניהול של קשר מיטיב עם הורי התלמידים המשולבים .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר