תקציר: סיכום ממצאים, מסקנות והמלצות

עמוד:2

הנושאים המרכזיים שיידונו במסמך הפרק הראשון של הספר כולל הצגה של היבטים תאורטיים החיוניים להבנת הנושא של קשרי הורים ומורים בסביבה משתנה . הפרק פותח בהבהרה של המונחים השונים ( מעין מילון מונחים ) המצויים בספרות ( ובשיח היומיומי ) כדי לתאר מעורבות הורים בחינוך . לשם כך הפרק מפרט את המושגים השונים שנמצאים בשימוש בשיח החינוכי בישראל , ומבחין ביניהם על מנת ליצור שפה מוסכמת להמשך המסמך ( ולעבודת אנשי החינוך בכלל . ( בהמשך מובא המודל האקולוגי לתיאור מערכות חברתיות , ומתוארת הדרך שבה ניתן להחיל את המודל הזה על קשרי בית ספר-משפחה . לאחר מכן מוצג ההקשר ההתפתחותי שבו מתמקדת עבודת הוועדה – גיל ההתבגרות ומאפייניו ( ליתר דיוק , המאפיינים הנוגעים לקשרי בית ספר-משפחה . ( חלק זה עוסק בקצרה בשינויים הקוגניטיביים והרגשיים שעובר התלמיד בגיל ההתבגרות ובשינויים החלים בקשר שבין התלמיד להוריו ולמשפחתו בכלל . לבסוף מוצעת סקירה של התייחסות הספרות המחקרית לנושא האמון , השלכותיו ובנייתו . סקירה זו חשובה משום שנמצא כי בניית אמון היא משמעותית לכלל הנושאים שהוועדה עסקה בהם . הפרק השני של המסמך כולל תמונת מצב של יחס הממסד למעורבותם של הורים בחינוך הרשמי במדינת ישראל . כיוון שמטרת המסמך היא לסייע ולייעץ בעיקר לקובעי מדיניות ומעצביה , מוצגים הדברים בפרק בעיקר מנקודת מבטם של קובעי מדיניות מתוך מערכת החינוך . במילים אחרות , תמונת המצב מנסה לשקף את הדרך שבה מתייחסת מערכת החינוך , על הסתעפויותיה השונות , לסוגים השונים של מעורבות הורים בחינוך . הפרק השלישי נוגע בנקודה השנייה שבה התבקשה הוועדה להתמקד – מקומם של אמצעי תקשורת מבוססי טכנולוגיות חדשות בהקשר של קשרי משפחה ובית ספר . בפרק מוצגות מסגרות תאורטיות מרכזיות לבחינה של נושא התקשורת מת וּ וכת הטכנולוגיה , ומוצגים מאפיינים של תקשורת זו . סקירה זו נוגעת גם ליתרונות ולחסרונות של שימוש בדרכי תקשורת שונות בהקשר הבית ספרי ובייחוד בקשר בין בית הספר לבין ההורים . הפרקים הרביעי והחמישי של המסמך עוסקים שניהם בשאלה כיצד יש להתאים את הקשר עם ההורים ואת הפעולות שמצפים מהם לנקוט – למאפייני ההורים ולמשאבים העומדים לרשותם . הפרק הרביעי עוסק בהתאמת הקשרים עם ההורים על פי מיצבים שונים בציר החברתי כלכלי , וכן להתאמתם לבני תרבויות ותת חברות השונות מתרבות הרוב בחברה ( או ליתר דיוק – מתרבות המרכז הסוציולוגי . ( מטרת פרק זה היא לקדם הבנה לגבי סוגי מעורבות המתאימים לכל קבוצה ודרכים ליצירת קשרים מועילים בין הורים לאנשי חינוך , באופן כללי ולפי הקבוצות השונות . הפרק החמישי עוסק באוכלוסיות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ובדרכים שבהן המערכת יכולה וצריכה לעבוד יחד עם ההורים על מנת לקדם את הילדים . פרק זה כולל דיון בקבוצות 3 הבהרה המסתמכת על סקירה וניתוח של הספרות המחקרית . הסקירה והניתוח יופיעו בנספח ב׳ של הספר .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר