תקציר: סיכום ממצאים, מסקנות והמלצות

עמוד:1

תקציר : סיכום ממצאים , מסקנות והמלצות מסמך זה מסכם את עבודתה של ועדת המומחים מטעם היזמה למחקר יישומי בחינוך בנושא קשרי בית ספר-משפחה בסביבה משתנה . הוועדה הוקמה במענה לפניית משרד החינוך , על רקע השינויים החברתיים והטכנולוגיים של ימינו , והתבקשה לענות על השאלה מה ניתן ללמוד מהמחקר ומהשדה על קשרי מורים-הורים שיתרמו להתפתחותם של מתבגרים בני זמננו . השפעתם של החינוך ההורי בבית ושל קשרים בין הורים לבין אנשי חינוך על תפקוד התלמיד בבית הספר ועל הישגיו מ וּ כרת בספרות המחקרית זה שנים רבות . ( Coleman , 1966 ) בעשורים האחרונים חלה התקדמות בהמשגה של סוגי המעורבות ( למשל Epstein ; Epstein 2010 , ( et al ,. 1997 ; Christenson & Reschly , 2009 ; Willms & Ho , 1999 בחקר השפעתם על מתבגרים ( למשל ( Hill & Tyson , 2009 ובדרכים לקדמם ( למשל נוי , . ( Epstein , 2013 ; 2014 ועדת מומחים קודמת של היזמה למחקר יישומי בחינוך – הוועדה לבחינת קשרי משפחה - מסגרת חינוך בגיל הרך ( להלן ׳ועדת גרינבאום׳ ) - פרסה במסמך הסיכום של עבודתה את הרקע התאורטי ואת הממצאים המעשיים הנוגעים למעורבות הורים ולקשרים בין מסגרת החינוך לבין הורים לילדים בגיל הרך ( גרינבאום ופריד , . ( 2011 בהמשך לעבודתה של ועדה זו ביקשו אנשי משרד החינוך לבחון את הנושא בהרחבה , הפעם תוך שימת דגש על תלמידים בגיל ההתבגרות ועל השימוש שמאפשרת המדיה החדשה ( למשל רשת האינטרנט וטלפונים חכמים ) בדרכי תקשורת חדשות ( למשל רשתות חברתיות , דואר אלקטרוני והודעות מיידיות . ( המסמך הנוכחי ירחיב את יריעת עבודתה של ועדת גרינבאום בתחומים אלו . בשתי נקודות נוספות מצאה הוועדה לנכון להרחיב ולדייק את התייחסותה של ועדת גרינבאום לנושא : הוועדה הנוכחית מצאה כי קיים ערפול מושגי באופן שבו מתייחסים בספרות המחקרית ובשיח המתקיים בקרב אנשי החינוך בישראל לנושא המעורבות ההורית Parental ) . ( involvement מאמץ מיוחד הושקע לכן ביצירת מילון מונחים ( Glossary ) מבוסס תאוריה ומחקר שיבהיר מונחים המשמשים את העוסקים בתחום . הוועדה מקווה כי מילון מונחים זה יתרום ליצירת שפה משותפת בין אנשי החינוך בארץ בנושא מעורבות ההורים בחינוך . מעבודת הוועדה עולה כי קיימת חשיבות מרכזית לרמה גבוהה יותר של דיוק – הבחנה טובה יותר בין סוגי המעורבות והקשר האפשריים והתאמתם לשלב ההתפתחותי שבו מצוי התלמיד , ליכולות ההורים ולמשאבים העומדים לרשותם ( בושריאן ורסט , , 2014 עמוד . ( 38 2 ועדת גרינבאום התייחסה גם היא לערפול מושגי זה ( גרינבאום ופריד , , 2011 עמוד . ( 1

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר