תוכן עניינים

עמוד:יא

תוכן עניינים תקציר : סיכום ממצאים , מסקנות והמלצות •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 מבוא ורקע עיוני •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל : תפיסות ומדיניות ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 51 הקשר בין הורים למורים באמצעות טכנולוגיות תקשורת חדשות •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 67 מעורבות הורים : ההיבט החברתי תרבותי ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 87 קשרי משפחה ובית ספר : תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים בסיכון •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 103 קשרי הורים—מערכת החינוך : היבטים משפטיים •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 119 רשימת מקורות •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 143 נספח א׳ : תקצירי הסקירות המדעיות ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 165 נספח ב׳ : ניתוח מושגי — סוגים שונים של מעורבות הורית בחינוך ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 179 נספח ג׳ : סדר יום העיון •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 187 נספח ד׳ : פנייה לציבור להגיש תיאורים של תכניות התערבות בנושא קשרי מורים—הורים •••••••••••••• 189 נספח ה׳ : תקצירי קורות חיים של חברי הוועדה ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 191

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר