בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי

עמוד:ט

הוועדה מודה למנהלת היזמה למחקר יישומי בחינוך , ד״ר אביטל דרמון , ולצוות היזמה - זיוה דקל , רעות יששכר ועדה פלדור , שמאמציהן , זמנן וכישרונותיהן היו חיוניים ליצירת דוח זה ולעבודת הוועדה בכלל . מרכז הוועדה , יחד עם כל חבריה , מכירים טובה מיוחדת למרים רסט שסייעה רבות גם בצד המחקרי וגם בפן המינהלי של עבודת הוועדה , והעשירה את דיוניה בתבונתה ואישיותה . תודה גדולה לאיתי פולק , שהיה מרכז בכיר של הוועדה מיום הקמתה ועד סיום עבודתו ביזמה למחקר יישומי בחינוך . הדוח עבר הליך מקובל של שיפוט עמיתים בלתי תלוי . עורכי הדוח מודים על השיפוט , שסייע להבטיח את בהירותו , את איכותו ואת אי תלותו של המסמך . הוועדה כולה אחראית לכלל המסמך . המלצות הוועדה התקבלו לאחר דיון משותף ועל דעת כל חבריה . שיפוט עמיתים טיוטת המסמך המסכם את עבודת הוועדה הועברה לשיפוט עמיתים מהארץ ומחו״ל . זהות השופטות לא הייתה ידועה לחברי הוועדה עד מועד פרסום המסמך . תהליך השיפוט נועד להבטיח ביקורת חיצונית , מקצועית , עניינית וחסרת פניות אשר תסייע למחברי המסמך להיטיב את עבודתם ולהופכה לעבודה שימושית ברמה הממלכתית והבינלאומית . ברצוננו להודות לשופטות על קריאת המסמך וכתיבת הביקורת . שמות השופטות ( לפי סדר הא״ב : ( ( 1 פרופ׳ ( אמריטה ) רחל סגינר , אוניברסיטת חיפה ( 2 פרופ׳ אווה פטריקקו , ( E . Patrikakou ) אוניברסיטת דה פול , ארצות הברית ( 3 גב׳ יפה פס , לשעבר מנהלת האגף לחינוך על יסודי , משרד החינוך השופטות הנזכרות לעיל העירו הערות והציעו תוספות ותיקונים לטיוטה שקראו . יחד עם זאת , הן לא התבקשו לאמץ את מסקנותיה של ועדת המומחים או את המלצותיה , ואף לא ראו את הנוסח המתוקן של המסמך לפני הבאתו לדפוס . האחריות לתוכן הסופי של מסמך זה מוטלת בשלמותה על ועדת המומחים . עודד בושריאן מר כּ ז הוועדה ציפורה שכטמן יו״ר הוועדה

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר