בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי

עמוד:ה

ועדת המומחים לנושא בין בית הספר למשפחה : קשרי מורים—הורים בסביבה משתנה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה , במענה לפניית משרד החינוך , ועדת מומחים העוסקת בדרכים שבהן מעורבותם של הורים בחינוך הממוסד יכולה לתרום להתפתחותם של מתבגרים בני זמננו . במהלך עבודתה סקרה הוועדה מחקרים , ניירות עמדה , מודלים וקווי מדיניות מהארץ ומהעולם , ונפגשה עם גורמים מהשדה על מנת להציע מסגרת התייחסות לקשרים מועילים בין בתי הספר להורי התלמידים במערכת החינוך הישראלית , קשרים שישפרו את התפתחותם הרגשית ואת הישגיהם הלימודיים של מרב התלמידים . בתום דיוניה ערכה הוועדה מסמך מסכם זה , שתוכנו והמלצותיו מוסכמים על כלל חבריה . המסמך מציג סיכומים של הגות וידע מחקרי בלתי תלוי ומעודכן , והוא כולל המלצות לחשיבה ולפעולה . המסמך עבר שיפוט עמיתים והוא מוגש למשרד החינוך ומונגש לציבור הרחב באתר היזמה . ( http : // education . academy . ac . il ) באתר ניתן למצוא גם את הסקירות המדעיות שהוזמנו במיוחד לעבודת הוועדה וחומר נלווה נוסף . חברי הוועדה : פרופ׳ ציפורה שכטמן , אוניברסיטת חיפה , יו״ר פרופ׳ אודרי אדי רקח , אוניברסיטת תל אביב פרופ׳ אסמעיל אבו סעד , אוניברסיטת בן גוריון בנגב ד״ר ענת גופן שריג , האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ׳ יעקב יבלון , אוניברסיטת בר אילן עו״ד יעל כפרי , אוניברסיטת תל אביב עו״ד יסכה ליבוביץ , לשעבר פרקליטת מחוז הדרום פרופ׳ גוסטבו מש , אוניברסיטת חיפה פרופ׳ עמירם רביב , המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה צוות היזמה : עודד בושריאן , מרכז הוועדה מרים רסט , עוזרת למרכז הוועדה

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר