בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי

עמוד:ג

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה בשנת . 1959 חברים בה כמאה מדענים ומלומדים מן השורה הראשונה של ההשכלה והד ַ עת במדינת ישראל . חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים , התשכ״א , -1961 קובע כי מטרותיה ומשימותיה העיקריות הן לטפח ולקדם פעילות מדעית , לייעץ לממשלה בענייני מחקר ותכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית , לקיים התקשרויות עם גופים מקבילים בחוץ לארץ , לייצג את המדע הישראלי בגופים ובאירועים מדעיים בינלאומיים ולהוציא לאור כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע . היזמה למחקר יישומי בחינוך מעמידה לרשות מקבלי החלטות בחינוך ידע מדעי עדכני ומבוקר . ידע כזה חיוני לגיבוש מושכל של מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות – לשיפור הישגי החינוך בישראל . חזון היזמה : ידע מחקרי הוא מרכיב חיוני בתכנון מדיניות ציבורית או התערבות רחבת היקף . בשלב התכנון ידע מחקרי מבוקר תומך בגיבוש מדיניות שסיכויי הצלחתה טובים יותר , ולאחר מכן הוא זה שמאפשר דיון ציבורי רציונלי . היזמה מיישמת חזון זה בתחום החינוך . דרכי הפעולה של היזמה : היזמה עוסקת בנושאים שמעלים מקבלי ההחלטות , ומתייעצת עם בכירים במשרד החינוך ועם בעלי עניין נוספים . ועדת ההיגוי של היזמה , שאותה ממנה נשיא האקדמיה הלאומית , אחראית על תכנית העבודה של היזמה ועל תהליכי השיפוט של התוצרים . היזמה פועלת באמצעות ועדות מומחים ועל ידי זימון מפגשים לימודיים משותפים לחוקרים , לאנשי מקצוע ולמקבלי החלטות . היא מפרסמת את תוצרי עבודתה ומנגישה אותם לציבור הרחב . חברי ועדות המומחים מכהנים בהן בהתנדבות . תולדות היזמה : היזמה הוקמה בשלהי שנת – 2003 מיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים , משרד החינוך ויד הנדיב . מתחילת שנת 2010 היזמה פועלת כיחידה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים . בקיץ תש״ע ( 2010 ) הוסיפה הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים , והסדירה את אופן ההתקשרות בין משרדי ממשלה המבקשים ייעוץ – לבין האקדמיה . היזמה היא המנהלת את פעולות הייעוץ שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר