הקדמה

עמוד:יג

הפלגה מופשטת ( שימוש שכבר מנצנץ במקרא . ( במגילת ההודיות כתוב : " העליתני לרום עולם . " לעומת הפירוש ' הגובה הנצחי' שהוצע כאן , דומה שכאן המקום להצביע על שימושה של תיבת עולם כמילת הפלגה , ופירושו של הביטוי — 'רום מופלג . ' הצירוף רום עולם שמצאנוהו לעיל במגילה מימי בית שני שב ומופיע בקדושת יוצר ( ועוד יש לאתר את חוליות הצינור שהביאוהו עד הלום ) " משרתיו כלם עומדים ברום עולם , " המתפרש בפשטות "בשמי השמים" = ברומו של עולם ! לקראת סוף המאה הראשונה לספירה כבר ניתן למילה עולם משמע המתקרב ל'תבל . ' כך עולה ממחקריו של מיכאל סטון ב"חזון עזרא , " ומשחזור המקור העברי מתוך התרגומים ששרדו . בדיקת פריסת משמעויות עולם בלשון חכמים מלמדת שמלבד הקצוות ' ) נצח , ' ' תבל ( ' קיימת קשת משמעויות ביניים , כגון תקופת החיים , הדורות , האנושות , עידן , וכגון מילת ההפלגה ( שימוש שכבר מצוי בנסיגה . ( עמדנו על הנחיצות להתחשב בקשת רחבה זו בבירור מונחים ומושגים בלשון חז"ל , ולא להסתפק בהכרעה פשוטה בין 'נצח' לבין 'תבל . ' יש וביטוי כבול שלם ספג פירוש חדש אגב הסביבה הלשונית החדשה בתקופת חז"ל , ועבר מעולם אחד לעולם אחר . ההכרעה בצירופים אלה ( הן בעברית הן בארמית ) תיעשה על רקע רחב של היקרויות והיא מציבה לפנינו תמונה מעניינת של התפתחות השפה ופרשנות המקורות . קביעת שלבי ההתפתחות של עולם מזמנת לנו תוצאה מעניינת דווקא במפגש בין השלב הקדום והשלב המאוחר , כשמקורות חז"ל דורשים היקרויות של עולם במקרא לפי משמעה בימיהם ( כמובא לעיל . ( אפשר לכנות תופעה זו בשם homileticalinguistics ( על משקל סוציולינגוויסטיקה : ( Sociolinguistics is the descriptive study of the e ff ect of any and all aspects of society , including cultural norms , expectations , and context , on the way language is used , and the e ff ects of language use on society . 3 כך בדידן , עלינו להכיר את עצמת הכוח היצירתי של הדרשנות על פיתוח הלשון , ולטבוע את המונח homileticalinguistics כך : Homileticalinguistics is the descriptive study of the e ff ect of any and all aspects of homiletics , including creative homiletical reinterpretation of speci fi c words in classical texts , on the way http : // en . wikipedia . org / wiki / Sociolinguistics . 3

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר