מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית מנח ׀ מנח רביע

עמוד:ד

ספר זה יוצא לאור בסיוע הקרן הלאומית למדע עריכת לשון : יהושע גרינברג , דן הלוי , בנימין אלבוים ואלנתן חן © כל הזכויות שמורות לאקדמיה ללשון העברית , תשע"ד מסת 9-040-481-965 "ב סדר ועריכה במחשב : האקדמיה ללשון העברית הדפסה : ארט פלוס ירושלים —דפוס ירוק

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר