מבוא

עמוד:10

הכספי , ואילו התפשטותה באה על חשבון השכנה שבמערב , ממלכת בית סלווקוס ההלניסטית . למעשה , מקבילה התבססותה של הממלכה הפרתית לזו של מדינת יהודה החשמונאית , שכן שני העמים נצלו את התפוררות הממלכה ההלניסטית והלחץ המופעל עליה מצד רומי , על מנת לבצר את מעמדם ולהוסיף לשטחם ככל שהיה בידם . ואמנם , עיקר התפשטותה של מלכות פרתיה באה בימי המלך מיתרידטס הראשון 171—138 ) לפנה , ( "ס בן זמנם של האחים החשמונאיים בני מתתיהו . במיתרידטס זה ניתן לראות את מייסדה האמיתי של האימפריה הפרתית , שכן בימיו נכבשו הארצות מדי , בבל , עילם וחלקים מכק ^ ריה . בשנת 141 נכבשה סלווקיה שעל החידקל , ובמרוצת השנים הופכת העיר הסמוכה לה , קטסיפון , לבירת האימפריה . הסלווקיים ניסו אמנם להחזיר שטחים אלה , ואולם כשלונו של אנטיוכוס השביעי ovoa בנסיון להשתלט על מסופוטמיה ובבל 128 ) לפנה"ס ) שם קץ לשאיפות הממלכה ההלניסטית המתפוררת להתגבר על םרתיה . ראוי לציין כי בפלישה סלווקית זו נסתייע סידטס גם בצבא יהודי תחת פיקודו של יוחנן הורקנוס . אולם עם מותו של 7 // 7 DDTD הורקנוס ליהודה וביצר גם הוא את עצמאותו ואת ניתוקו מן הממלכה הסלווקית . הממלכה הפרתית הוסיפה להתבסס גם בימי המלך מיתרידטס השני "הגדול" 123—87 ) לפנה , ( "ס אך עם מותו היא הותקפה שוב , הפעם מצד מלכות ארמניה ולאחר מכן גם מצד רומי . בשנים אלה פלש המלך הארמני טיגרנס גם לבבל וגם לארץ ישראל 83 ) לפנה , ( "ס ובימיו אף הוגלו יהודים רבים מארץ ישראל לארמניה . המלך הפרתי פראטס השלישי ( 69—57 ) הצליח אמנם לשמור על רוב שטחי ממלכתו , ואולם בימיו נפתח מאבק שאת הדיו ירגישו במזרח במשך מאות שנים . צבאות רומי לוטשים עיניהם לאזורים פרתיים , ובראשית שלטונו של אורודס הראשון 57—37 ) לפנה"ס ) עלה בידם להשתלט על מסופוטמיה . ברם , בקרב שנסתיים ב 9 ליוני 53 לפנה"ס איבד המצביא הרומאי קראסוס את כל צבאו באחת המפלות הכבדות שידעו הרומיים , זהו קרב חרן ( Carrhae ) המפורסם . נצחון הפרתים אף הביא לתנופה ולהתפשטותם הזמנית אל מעבר לגבולות הממלכה . בשנים 40—39 הגיעו צבאות פרתיה גם לארץ ישראל , הדיחו את הורקנוס השני מכהונתו ואת הורדוס ומשפחתו מעמדותיהם , והעלו את אנטיגונוס החשמונאי על כס המלוכד , ביהודה . הנסיון לעקור את רומי ובעלי בריתה מארץ ישראל לא עלה יפה , ותוך שנתיים שוב השתלט הורדוס על יהודה . ואולם מסתבר כי הנסיון נחרת עמוק בתודעתה של היהדות הארץ ישראלית , ובמשך דורות משמשת הממלכה הפרתית , ולאחר מכן הממלכה הפרסית , מוקד לספקולא ציות על אודות הגאולה הקריבה ומפלתה של רומי . מלחמות רומי—פרתיה הפכו לתופעת קבע במזרח . כך , דרך משל , נוצח מרקוס אנטוניוס בידי

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר