תוכן

עמוד:5

תוכן 7 הקדמה 9 מבוא 21 מקורות למבוא 53 ראשות הגולה 60 מקורות לראשות הגולה 79 הישיבות 88 מקורות לפרק הישיבות 105 הערות לפרקי הפתיחה 117 ביבליוגראפיה

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר