פתח דבר

עמוד:11

בקשר בין ידע לשוני לקשיי קריאה לסוגיהם ונדון גם בבסיס הנוירולוגי , בכשרים הקוגניטיביים ובקשיי הקריאה . החלק שני בשער הראשון עוסק בכתיבה : הפרק הראשון עוסק במהות הכתיבה . רבות נכתב על אופנות השפה הדבורה והשפה הכתובה ( ברמן וניר , . ( 2011 נדון במורכבות מעשה הכתיבה , נעסוק בגילוי סוד הכתיבה – כיצד לומדים ילדים לכתוב . כאן ניתן במה למחקריה החלוציים של פרופ ' איריס לוין ז " ל , שיחד עם תלמידותיה , העשירה את גוף הידע המחקרי בידע רב . הפרק השני עוסק במערכת הכתב . נערוך סקירה היסטורית של מערכות כתב בעולם ונתמקד במערכת הכתב העברית . גם כאן נדון בעברית מנוקדת ובעברית שאינה מנוקדת , אך מכיוון אחר . הפרק השלישי עוסק באיות נכון . כאן נקדיש מקום להעשרת גוף הידע המחקרי באיות עברי של חלוצת המחקר בעניין שלבי רכישת איות נכון , לפרופ ' דורית רביד ולתלמידותיה . נדון בתרומת המורפולוגיה לאיות נכון ונקדיש מקום גם לתהליך ההתפתחותי החבוי מאחורי רכישת האיות הנכון . הפרק הרביעי עוסק במרכיב הטכני-מוטורי של הכתיבה . כאן נסקור בקצרה את גוף הידע המחקרי הבא מתחום ריפוי בעיסוק . נדון ביכולות התקינות וביכולות הבעייתיות ברכישת יכולת כתיבה טכנית . נעסוק בקשיים הרבים של המרכיב הטכני בקריאה על תלמידים מתקשים . הפרק החמישי דן בהבעה בכתב . נעסוק בהתפתחות יכולת ההבעה בכתב , נציג מודלים שונים להבעה בכתב , נעסוק בדילמת סוגת הכתיבה ובהשפעתה על הפקת טקסט סיפורי וטקסט מידעי , נדון בהוראת הבעה בכתב מבוססת סטנדרטים ונציג את הסטנדרטים שהזכירו רביד ושלם ( 2012 ) להערכת כתיבה של תלמידי כיתות ז ' וכרגיל , נסיים בקשיי הבעה בכתב . הפרקים דנים בעקרונות דרכי ההוראה בלבד . דרכים אופרטיביות יפורטו בספר ההמשך . השער העתי '' מן המחקר אל םעע \ ה ההוראה : 0 וגיות גבוורות בעולם הקריאה והכתיבה '' מביא מחקרים ייחודיים שלנו בתחום הקריאה והכתיבה , מתוך אוריינטציה אל השדה ואל עבודת המחנכת בגן ובכיתה . בפרקי השער השני אנו עוסקים בנושאים בוערים בתחום האורייני . בכל פרק ננתח את הידוע בישראל ובעולם על אודות הנושא הבוער ונרחיב את היריעה בהצגת מחקר ייחודי שלנו שנועד לתרום להבנה מעמיקה של התופעות הנחקרות . המסע האורייני שלנו מתחיל מגיל הגן , עולה לבית הספר היסודי , ממשיך לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה . בפרק הראשון נסקור סגנונות קריאה שונים ותרומתם לטיפוח אוריינות בקרב ילדי הגן . ילדי הגן עדיין כמהים להאזנה לסיפורים , להמחזת סיפורים ולקריאה חוזרת ונשנית בספר , עד כדי " דקלום "

שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר