תוכן העניינים

עמוד:8

תרשים מספר : 7 המודל ההתפתחותי של צ ' ול 33 .................................................................... תרשים מספר : 8 מודל התפתחותי לרכישת הקריאה בעברית 35 ................................................. תרשים מספר : 9 המודל הרב-מרכיבי 37 ............................................................................... תרשים מספר : 10 רמות הבנת הנקרא 54 .............................................................................. תרשים מספר : 11 מודל הגישה הפשטנית 56 ......................................................................... תרשים מספר : 12 מודל היררכי-תהליכי 56 ........................................................................... תרשים מספר : 13-14 המודל הרכיבני על פי פרפטי , לנדי ואוקהייל 58 ....................................... תרשים מספר : 15 מודל : RAND מודל אקולוגי לקריאה בסביבה תרבותית רחבה 60 ..................... תרשים מספר : 16 קשת הקשיים בקריאה על פי מודל ספיר-סוורלינג וסטרנברג 74 ........................ תרשים מספר : 17 שלבי התפתחות הכתיבה 87 ....................................................................... תרשים מספר : 18 המודל המעגלי של הייס ופלאור 105 ........................................................... תרשים מספר : 19 המודל של הייס 106 ............................................................................... רשימת ג 90 וזים נספח – 1 שני סיפוריה של נטלי ג ' מסביבה אוריינית " הצלחה לכל " ומרמת אוריינות מוקדמת נמוכה 181 .........

שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר