תוכן העניינים

עמוד:6

. 2 כתיבה 11 ............................................................................................................ . 2 . 1 כתיבה מהי ? 81 .................................................................................................................. . 2 . 1 . 1 שפה דבורה ושפה כתובה 82 .......................................................................................... . 2 . 1 . 2 מורכבות הכתיבה 83 ..................................................................................................... . 2 . 1 . 3 גילוי " סוד הכתיבה " – כיצד לומדים ילדים לכתוב 85 .......................................................... . 2 . 2 מערכת הכתב העברית 88 ..................................................................................................... . 2 . 2 . 1 מערכות הכתב במבט היסטורי 88 .................................................................................... . 2 . 2 . 2 מאפייני הכתב העברי 90 ................................................................................................ . 2 . 2 . 3 עברית מנוקדת מול זו הלא מנוקדת 90 .............................................................................. . 2 . 3 איות נכון – כתיבה בלי שגיאות 92 ......................................................................................... . 2 . 3 . 1 המורפולוגיה ותרומתה לאיות נכון 93 ............................................................................... . 2 . 4 איות נכון – תהליך התפתחותי 95 ........................................................................................... . 2 . 5 התפתחות הכתיבה מההיבט המוטורי 97 ................................................................................... . 2 . 6 הבעה בכתב 100 ................................................................................................................. . 2 . 6 . 1 התפתחות יכולת ההבעה בכתב 100 .................................................................................. . 2 . 6 . 2 מודלים להבעה בכתב 103 .............................................................................................. . 2 . 6 . 3 השפעת סוגת הטקסט על הפקתו : טקסט סיפורי וטקסט מידעי 107 .......................................... . 2 . 6 . 4 קשיים בהבעה בכתב 110 .............................................................................................. שער שני –מן המחקר אל מעשה ההוראה : סוגיות נבחרות בעולם הקריאה והכתיבה 111 ... סגנונות קריאה שונים ותרומתם לטיפוח אוריינות בקרב ילדי הגן 111 .............................. סגנונות קריאה 118 .................................................................................................................... קריאה שוטפת-מסורתית 118 ................................................................................................... קריאה בהמחשה 118 .............................................................................................................. קריאה אינטראקטיבית-דיאלוגית 120 ......................................................................................... סגנונות קריאת סיפורים והעשרת אוצר מילים 122 ............................................................................ סגנונות קריאת סיפורים ופיתוח סכמת שיח סיפורית בגן 125 .............................................................. סגנון קריאה אינטראקטיבית לעומת קריאה שוטפת-מסורתית 127 ........................................................ צעירים ואהבת הקריאה – איך נשמור על הגחלת ? 111 ................................................. תרומת הסיפור והספר לקורא הצעיר 134 ........................................................................................ תרומת סיפור וספר לילדים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך 136 ................................................................. לאן נעלמה המוטיבציה לקריאה לשם הנאה ? 137 .............................................................................. תכניות התערבות לעידוד קריאה בקרב קוראים צעירים 138 ................................................................ תכנית ההתערבות " קריאה בהנאה " לילדי כיתות מקדמות 140 ............................................................. מתבגרים וקריאה להנאה , הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו ? 111 ................................. קריאה עצמאית 152 ................................................................................................................... תרומת הקריאה העצמאית למתבגרים ולמתבגרות 152 ....................................................................... מוטיבציה לקריאה בקרב בני נוער 155 ........................................................................................... תכניות התערבות לשיפור מוטיבציה לקריאה בקרב בני נוער 157 ......................................................... תכנית ההתערבות " שמחת הקריאה " לבני הנוער 158 .........................................................................

שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר