תוכן העניינים

עמוד:6

חלק א : ' מערך כלי התערבות לטיפוח חוללות עצמית 98 ....................................... . 1 הצלחות קודמות 99 ................................................................................... . 2 מידול 104 ............................................................................... ( modeling ) . 3 שכנוע וורבלי 106 ...................................................................................... . 4 יצירת מצבים פיזיולוגיים ורגשיים נעימים וחיוביים 109 ............................... . 5 הערכה עצמית : ( Evaluation-Self ) התייחסות לדיוק ניבוי איכות הביצוע 110 ... . 6 קביעת מטרות 113 .................................................................................... . 7 אימון במיומנויות 121 ............................................................................... . 8 רפלקסיה 127 .......................................................................... ( reflection ) . 9 משחק המיון לשלשות 142 .......................... ( Kelley , 1970 ) Triadic Sorting – . 10 שימוש במספר כלים בו זמנית 143 ............................................................. חלק ב : ' דוגמה ות להעלאת חוללות עצמית והשתמעויות לעתיד 147 ....................... . 1 העלאת חוללות עצמית של ילדה בכיתה א ' ללמוד -בבית ספר 147 ................... . 2 ניסיון לצמצם פער בין חוללות עצמית מקצועית גבוהה של יועצת בית-ספר לבין ביצוע נמוך שלה ביחס לאחד הלומדים 152 ........................................... . 3 חוללות עצמית של סטודנט בחינוך הגבוה ללמוד 155 .................................... חלק ג : ' מסקנות השתמעויות לעתיד 159 ............................................................. רשימת מקורות 165 .................................................................... 167 ........................................................................... References רשימת מוצגים מוצג 1 דוגמה להשוואה בין הצלחות לכישלונות של תלמיד בכתיבה מותאמת לנמען 24 ........................ מוצג 2 מודל מעגל הלמידה האקדמית , מתוך ספרו של 57 .............................................. Zimmerman מוצג 3 דוגמה לשיעור הנבדקים בכל טיפוס חוללות 70 ..................................................................... מוצג 4 הכנת השאלון לבדיקת החוללות העצמית של ילדים לכתיבה מותאמת לנמען 77 ........................ מוצג 5 דוגמה לפריטי שאלון להערכת חוללות עצמית של לומדים 77 .................................................. מוצג 6 דו " ח מעקב אחר ביצוע מטרות שבועיות 114 .......................................................................... מוצג 7 מעקב עצמי ( monitoring-self ) חודשי אחר ביצוע מטרות בנושא קריאת ספרים 115 ..................... מוצג 8 דו " ח מעקב עצמי שנתי אחר ביצוע מטרות 116 ....................................................................... מוצג 9 תיעוד יוזמות של ביצועים ואתגרים חדשים וקביעת תמריצים עצמיים 119 ................................ מוצג 10 דף הערכה עצמית ( evaluation-self ) על ביצוע החלטות 120 ..................................................... מוצג 11 דוגמה לסדנת אימון במיומנויות התאמת כתיבה לנמען 125 ................................................... מוצג 12 מארגני חשיבה . כלי לרפלקסיה על חוללות עצמית 134 .......................................................... מוצג 13 רפלקסיה על חוללות עצמית לפי עשרת מארגני חשיבה המבוססים על חקר תהליכי החשיבה 136 ................................................................................................................. מוצג 14 ממוצעי פער תחילי וסופי של הטיפוס הבלתי ריאלי הגבוה . תרשים 144 ...................................

שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר