תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 9 .................................................................................. פרק א : חוללות עצמית , הכוונה עצמית ופער בין חוללות לבין ביצוע 13 ..... מבוא 13 .......................................................................................................... חלק א : ' מהי חוללות ומה הקשר בינה לבין הכוונה עצמית בלמידה וביצוע 15 ......... . 1 חוללות עצמית – ( efficacy-self ) מרכיב של מוטיבציה 15 ............................... . 2 הגדרת החוללות העצמית 18 ................................................ ( Self Efficacy ) . 3 תהליכי החשיבה המעורבים בתהליך ההערכה של החוללות העצמית ( sub- 19 ........................................................................................... processes ) . 4 הערכת חוללות ( efficacy beliefs ) ואמדן חוללות 29 ......... ( efficacy appraisal ) . 5 מקורות האינפורמציה של תפיסת החוללות העצמית 31 ................................. . 6 חוללות עצמית : תהליך תלוי סיטואציה ספציפית או תכונה כללית 45 ............. . 7 הקשר בין חוללות עצמית לבין הכוונה עצמית בלמידה , והישגים אקדמיים 51 .. . 8 סוגי חוללות : חוללות עצמית אישית , מקצועית , וקולקטיבית 60 ..................... חלק ב : ' הפער בין חוללות עצמית ובין ביצוע וטיפוסי לומדים 62 ........................... . 1 שיקולים באמידת החוללות , ( efficacy-self appraisal ) ומדידתה 62 ................. . 2 גורמים אפשריים לאמדן חוללות שגוי 64 ..................................................... . 3 הפער בין אמדן לבין ביצוע – כיול ( Calibration ) של חוללות עצמית וטיפוסי לומדים 65 ............................................................................................... . 4 חוללות עצמית אצל ילדים ותפקיד הספר-בית בהתפתחותה 68 ...................... . 5 חוללות עצמית של מבוגרים 71 ................................................................... פרק ב : אבחון חוללות עצמית בדרך החקר האיכותי : איסוף , ניתוח ותיקוף נתונים 73 ..................................................................... . 1 המתודולוגיה הסטנדרטית למדידת חוללות עצמית 73 ................................... . 2 המתודולוגיה האיכותית לחשיפת תהליכי החוללות העצמית 79 ...................... . 3 אמינות / תוקף trustworthiness ואתיקה 92 ................................................. פרק ג : התערבות לטיפוח חוללות עצמית 97 ......................................

שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר