ייצוגים פנימיים וייצוגים חיצוניים

עמוד:12

ייצוגים פנימיים וייצוגים חיצוניים ייצוגים פנימיים - הם ייצוגים פרטיים , דהיינו ייצוגים הנגישים למייצגים בלבד . לדוגמה : מושגים ודימויים שאנו מעלים בדעתנו בעת שאנו חושבים , משוחחים , חולמים , קוראים וכיו"ב . ייצוגים חיצוניים - הם ייצוגים נגישים לקהל . ייצוגים אלה כוללים טווח רחב של אמצעי ביטוי אנושיים : חיקוי מכוון של אחרים , מחוות , דיבור , משחק , מוזיקה , שירה , ריקוד , ציור , וידיאו , הדמיה ממוחשבת ועוד ( ראו טבלה 1 להלן . ( תהליכים דינמיים של החצנה והפנמה מעצבים את תהליכי ההמשגה של הפרט ושל החברה ומאפשרים תקשורת בין חבריה : ייצוגים חיצוניים משותפים נבנים על ידי הקהילה באמצעות תקשורת בין הפרטים החברים בה , והם תנאי הכרחי לתקשורת ולהמשגה . ( Nelson , 2007 ; Vygotsky , 1978 ) לדוגמה : מילים הן ייצוגים חיצוניים שנוצרו על ידי הקהילה , ולעתים קרובות השימוש בהן מהווה תנאי הכרחי לתקשורת יעילה בין חבריה ; בה בעת , מילים תומכות בתהליכי חשיבה וזיכרון של הפרט . ייצוגים חיצוניים קבועים relatively permanent external ) ( representations הם ייצוגים הנשמרים לאורך זמן . דוגמאות לייצוגים חיצוניים קבועים הן : פסלים וטקסטים ( כגון ספרים , ( שבהם נעשה שימוש במערכות רישום ( כגון מילים , סימנים מתמטיים ומפות . ( ייצוגים אלה מהווים כלים תרבותיים אשר באמצעותם התודעה האנושית מתגברת על המגבלות הביומכניות המשפיעות על אפשרויות התפיסה , הזיכרון והעיבוד . ( Harris , 1986 ) תמונה : 1 כלב סכמטי

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר