תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים מבוא סמלים 10 ................................................................................................... ייצוגים פנימיים וייצוגים חיצוניים 12 ............................................... טקסטים גרפיים 14 .................................................................................... התפתחות התפיסה וההבנה של טקסטים גרפיים 15 ...................... שימוש בטקסטים גרפיים לא-מילוליים בגיל הרך 17 ....................... גישה פדגוגית 19 ....................................................................................... מבנה הספר 22 .......................................................................................... פעילות המיועדת ללומדים במכללות לחינוך 23 ........................................ מקורות 24 .................................................................................................. פרק א : ציורים ואיורים התפתחות היכולת להבין ציורים כסמלים 30 .............................................. ההתפתחות של היכולת להפיק ציורים מייצגים 32 .................................... ציורים ככלים הכרתיים ותקשורתיים 37 .................................................... איורים 39 ................................................................................................... ציורים ואיורים כגשר אל הכתב 43 ............................................................. איורים נרטיביים 44 .................................................................................... איורים מדעיים 47 ...................................................................................... איורים המתעדים תצפיות 49 ............................................................ איורים כמודלים לתהליכים ומבנים 53 ............................................. היכולת של ילדים להבחין בין איורים נרטיביים לאיורים מדעיים 55 .......... פעילויות עם איורים 60 .............................................................................. פעילויות עם סטודנטים 60 .............................................................. פעילויות עם ציורים ואיורים בגנים 61 ............................................. מקורות 65 .................................................................................................. פרק ב : תצלומים צילום 73 ..................................................................................................... סוגות של תצלומים 74 ..............................................................................

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר