פתחו של ספר

עמוד:12

רשימת מקורות גורי-רוזנבליט , ש' . ( 2004 ) פתח דבר . בתוך : ש' גורי-רוזנבליט ( עורכת , ( מורים בעולם של שינוי , מגמות ואתגרים . ( 5-8 ) רעננה : האוניברסיטה הפתוחה . גזית , א' . ( 2004 ) הוראת מתמטיקה , עניין ויופי - הילכו יחדיו ואולי לא נועדו ? בתוך : ש' גורי-רוזנבליט ( עורכת , ( מורים בעולם של שינוי , מגמות ואתגרים . ( 289-356 ) רעננה : האוניברסיטה הפתוחה . הרשקוביץ , ש' ונשר , פ' . ( 2004 ) חינוך מקצועי של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי . בתוך : ש' גורי-רוזנבליט ( עורכת , ( מורים בעולם של שינוי , מגמות ואתגרים . ( 420-443 ) רעננה : האוניברסיטה הפתוחה . חולדאי , ר' , 2012 ) מאי . ( נאום בכנס החינוך בשיתוף עיריית תל אביב ומכללת סמינר הקיבוצים בתיאטרון הקאמרי . תל אביב ( נשלח בדוא"ל מלשכת ראש העיר . ( משרד החינוך והתרבות . ( 1972 ) הצעה לתכנית לימודים במתמטיקה מגן ילדים עד כיתה . ו' ירושלים . משרד החינוך והתרבות . ( 1988 ) הצעה לתכנית לימודים במתמטיקה מגן ילדים עד כיתה . ו' ירושלים . משרד החינוך והתרבות . ( 2007 ) תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לבית הספר היסודי . ירושלים . Hattie , J . ( 2003 , October ) . Teachers make a difference : What is the research evidence ? Paper presented at the Australian Council for Educational Research Annual Conference on Building Teacher Quality , Melbourne . Noddings , N . ( 2002 ) . Educating moral people : A caring alternative to character education . New York : Teachers College Press . Rockoff , J . E . ( 2004 ) . The impact of individual teachers on student achievement : Evidence from panel data . American Economic Review : Papers and Proceedings , May 2004 , 252-247 . Shulman , L . S . ( 1986 ) . Paradigms and research program for the study of teaching . In : M . C . Wittrock ( Ed . ) , Handbook of research on teaching ( 3 ed ,. 153 ) . New York : Macmillan . Shulman , L . S . ( 1987 ) . Knowledge and teaching : Foundation of new reform . Harvard Education Review , 57 , 22-1 . Wilson , S . M ,. & Youngs , P . ( 2005 ) . Research on accountability processes in teacher education . In : M . Smith-Cochran & K . M . Zeichner ( Eds . ) , Studying teacher education : The report of AREA panel on research and teacher education ( 643-591 ) . Washington D . C . & Mahwah , NJ : AREA and LEA .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר