פתחו של ספר

עמוד:10

של תלמידים נכשלים ועם יחסם של ההורים . הסיפורים מנותחים תוך התייחסות למסגרת תאורטית-נרטיבית . השער השני של הספר מתייחס למרכיב הידע של המורים וכולל שני מאמרים . המאמר הראשון , של רותי ברקאי ודורית פטקין , מציג מחקר שבודק רמות חשיבה בגיאומטריה לפי ואן הילה אצל מורי מתמטיקה ופרחי הוראה במתמטיקה לבית הספר היסודי . במחקר נמצא כי רבים מהמשתתפים שולטים בנושא משולשים ומרובעים ברמת החשיבה הגבוהה . לעומת זאת , אחוז השולטים בנושא המעגל ברמה השלישית נמוך יותר . כל המשתתפים הפגינו חוסר שליטה בשתי הרמות הגבוהות בנושא גופים . המאמר השני , של ראיסה גוברמן , מציג אדפטציה של רמות חשיבה בגיאומטריה , לפי ואן הילה , לרמות חשיבה באריתמטיקה . המחקר בדק כיצד משפיע קורס אריתמטיקה על רמות החשיבה של פרחי הוראה במתמטיקה לבית הספר היסודי . ממצאי המחקר מראים שקיימים הבדלים בין פרחי ההוראה ברמות החשיבה האריתמטית . הבדלים אלה מתבטאים בשפה מתמטית שונה , בדרכים שונות להצדקת טענות ובכלים שונים לצורך שיפוט . השער השלישי של הספר עוסק במרכיב ההוראה של המורים . המאמר הראשון , של חנה לב-זמיר , בודק את מאפייני היצירתיות בהוראה כפי שזו נתפסת בעיני מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי . נעשה שימוש במודל שמבחין בין תפיסות מורים באשר ליצירתיות מוכוונת מורה לבין תפיסות מורים לגבי יצירתיות מוכוונת תלמיד . המודל שפותח מאפשר להבחין בין יצירתיות מתמטית ליצירתיות פדגוגית כפי שהן נתפסות על ידי המורים , ועל בסיס תפיסה זו להדגיש ולהאיר את מאפייני היצירתיות בהוראת מתמטיקה . המאמר השני , של אילנה לבנברג , מציג מחקר על מאפייני פעילות הגומלין בשיעורי מתמטיקה בחינוך היסודי כפי שהם באים לידי ביטוי בשיח הכיתתי . ממצאי המחקר מבליטים תבנית מסורתית שחוזרת בכל השיעורים שבהם המורה שולט כמעט בלעדית בדפוסי השיח הכיתתי . המאמר השלישי , של עטרה שריקי ודורית פטקין , מציג מחקר על הצרכים המקצועיים של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי מנקודת מבטם של המורים . מהממצאים עולה שמרבית המורים מצביעים על קשיים להתמודד עם כיתה הטרוגנית ועל צורך לקבל הכוונה מעמיקה לעבודה עם תלמידים מתקשים . כמו כן עלה הצורך להכיר חומרי למידה מגוונים ולהתאימם לסוגים שונים של תלמידים . המאמר האחרון בשער זה , של דורית פטקין ועדינה משעל , מציג מחקר שבדק את המאפיינים האישיים והמקצועיים של מורים שמשתלמים במתמטיקה לבית הספר היסודי . המורים שהשתתפו

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר