פתחו של ספר

עמוד:8

, ( 2004 ) השינוי המהותי בהכשרת מורים אינו ברכישת הידע , אלא בהפיכתם של המורים לשותפים פעילים בעיבוד הידע ובהתאמתו ללומד . כתוצאה משינויים אלה נוצרו שלוש דילמות מרכזיות בחינוך המקצועי של המורים למתמטיקה : ( 1 ) פער בין הידע התוכני של מבנה הדעת המתמטי לבין הידע הפדגוגי הנדרש להעברת גופי הידע לאוכלוסיית תלמידים הטרוגנית בדרך כלל ; ( 2 ) פער בין מטרות הוראת המתמטיקה , שלפיהן התלמידים אמורים לראות במתמטיקה מבנה דעת מאתגר ומעניין , לבין תחושות המורים ואמונותיהם , שאינן מתעלות לרמה כזו של ייעוד ושליחות ; ( 3 ) פער בין אופייה האמתי של המתמטיקה לבין התפיסות הרווחות על אודותיה כמקצוע מרכזי אבל מנוכר שרק יחידי סגולה מסוגלים להתמודד עם דרישותיו ( שם . ( בין המטרות של הוראת מתמטיקה בתכניות הלימודים השונות לבית הספר היסודי ( משרד החינוך , ( 2007 , 1988 , 1972 מופיעות בניסוח זה או אחר המטרות שעוסקות ברצון להפחית את חרדת המקצוע או לחבב את המקצוע על הלומדים . המורה , הניצב בחזית הכיתה תרתי משמע , ממלא תפקיד חשוב ומרכזי במניעת חרדה וביצירת הנאה מהמקצוע . אולם מרבית המורים עברו תהליכי הכשרה שלמרבה הפליאה והאבסורד יצרו מעגל קסמים של מסרים המחזקים אמונות שליליות נפוצות בנוגע למתמטיקה . לפי אמונות אלו , מקצוע המתמטיקה אינו אהוד . דרך הוראתו , המלווה בשינון , בתרגול ובחזרות בלתי פוסקות , מעוררת בקרב הלומדים חוסר עניין , חוסר מוטיבציה וחוסר אהדה ( גזית , . ( 2004 דמותו של המורה למתמטיקה בבית הספר היסודי מעוצבת בתהליך ההכשרה תוך שימת דגש על מרכיבי הידע , האישיות ודרכי ההוראה . למרבה הצער , לא תמיד מושג איזון בין מרכיבים אלה , וכתוצאה מכך הן המורים והן התלמידים יוצאים נפסדים . זאת ועוד , אחד המאפיינים של פרופסיה המכבדת את עצמה הוא קביעת אופיו של השירות ללקוחות ( גורי-רוזנבליט , . ( 2004 למרות " אופק חדש" ו"עוז לתמורה , " ההוראה לא הצליחה עדיין לקדם את עצמה ממעמד של סמי-פרופסיה למעמד של פרופסיה . מגוון הלקוחות - תלמידיהם של המורים הוא היבט בעייתי , במיוחד בהוראת המתמטיקה , בשל הצורך לשרת אוכלוסייה רבגונית שכוללת בין השאר מתקשים , תלמידים עם צרכים מיוחדים , תלמידים עם ליקויי למידה , מצטיינים ומחוננים . תכניות ארציות לחיזוק כישוריו של מורה המתמטיקה בבית הספר היסודי , כמו " מחר " 98 או " התמקצעות , " לא השיגו את מטרתן משום שהיו נקודתיות ולא נקטו גישה מערכתית לאורך זמן ובכל מקום . רון חולדאי , ראש עיריית תל אביב ,

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר