פתחו של ספר

עמוד:7

פתחו של ספר במחקרים שנערכו לבדיקת גורמים המשפיעים על הישגי תלמידים , התברר שלאיכות המורים יש השפעה משמעותית . האטי , ( Hattie , 2003 ) שערך מחקר מטא-אנליטי על אלפי מחקרים שבדקו השפעת גורמים על הישגים לימודיים של תלמידים , מצא שההבדלים בין המורים מסבירים 30 % כ- מהשונות בציונים של תלמידיהם . במחקר אורך של רוקוף ( Rockoff , 2004 ) נערך מעקב אחרי מורים במשך עשר שנים ונמצא שההבדלים בין אותם מורים מסבירים עד 23 % מהשונות בהישגים של תלמידיהם . אולם למרות מרכזיותו של המורה והעיסוק הפילוסופיחינוכי במרכיבי מקצוע ההוראה , כמו גישתו של שולמן , ( Shulman , 1986 ; 1987 ) אין מחקר מדעי מבוסס ומתוקף שבוחן מיהו המורה הטוב , האידיאלי , הראוי או המתאים . נשאלת אפוא השאלה , מהי אישיותו הרצויה של המורה ? וילסון ויאנגס ( Wilson & Youngs , 2005 ) מציעים שלושה אפיונים שונים של המורה הטוב : המורה המשכיל , המורה המקצועי והמורה הערכי . המורה המשכיל הוא אינטלקטואל בעל השכלה רחבה ושפה עשירה . המורה המקצועי הוא מורה בעל ידע בתחום הדעת , שבקי בשיטות הוראה ולמידה . המורה הערכי הוא מורה אכפתי , הרואה את תלמידיו כבעלי כישורים רגשיים ואינטלקטואליים . האפיון הזה , של המורה הערכי , הפך לגישה מובילה בשנים האחרונות בזכות נל נודינגס , הדוגלת בהפגנת דאגה ואכפתיות בחינוך . ( Noddings , 2002 ) בין שנות השבעים לשנות התשעים של המאה ה-20 עבר מקצוע ההוראה עצמו שינויים מהותיים , ובכללם גם שינוי באופי הכשרת המורים ( גורי-רוזנבליט , . ( 2004 הכשרת המורים הפכה לאקדמית , והתפתחויות מחקריות בתחומי הפסיכולוגיה , הסוציולוגיה , הפדגוגיה , טכנולוגיית המידע ושיטות הערכה משפיעות על עיצוב מחדש ועל הגדרה מחודשת של תפקידי המורה ודרך ביצועם . בעקבות כך חלו שינויים בהכשרת המורים . תהליך ההתפתחות המקצועית של המורה אינו מסתיים עם קבלת תעודה ההוראה . המורים עוברים כיום תהליך של התמחות ( שנת סטאז ( ' ולאחר מכן אמורים להשתתף בהשתלמויות לשם עדכון הידע הקוריקולרי והידע הפדגוגי שלהם . אולם לטענתן של הרשקוביץ ונשר

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר