תוכן העניינים

עמוד:6

תרומתה של השתלמות במתמטיקה להתפתחות המקצועית של מורים בבית הספר היסודי / דורית פטקין ועדינה משעל 231 .......................................... שער רביעי : מרכיב האישיות גברים-מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי בהיבט רב-תרבותי : חקר מקרה / שוש מלאת ואתי גלעד 262 ............................................................... כיצד תופסים סטודנטים המתכשרים להוראת המתמטיקה בבית ספר יסודי את דימוים המקצועי ? / נילי מנדלסון 293 .............................................................. סיפורן של מורות מובילות במתמטיקה : מפרחי הוראה לעמדות מפתח / דורית פטקין ודבורה גסר 322 ................................................................................ סיומו של ספר 347 ................................................................................................. על המחברים 349 .................................................................................................. 352 ..................................................................................................... Abstracts

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר