תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתחו של ספר 7 ................................................................................................ למה אפשר לצפות ממי שמלמד מתמטיקה בבית הספר היסודי ? / שלמה וינר 14 ...................................................................................................... שער ראשון : מרכיב ההכשרה מי לא מפחד ממתמטיקה ? תרומתם של סיפורי חיים מתמטיים לבחירת כיוון מקצועי / דבורה גסר וציפי זלקוביץ 42 ...................................................... עמדות פרחי הוראה במסלול להוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי כלפי שימוש בהומור / אביקם גזית 62 ................................................................. סיפורן של שתי מורות מתחילות למתמטיקה בבית הספר היסודי / אורנה שץ-אופנהיימר 79 ..................................................................................... שער שני : מרכיב הידע רמות החשיבה של מורים ומתכשרים להוראת המתמטיקה בנושאים שונים בגיאומטריה של המישור והמרחב , בנקודות ציון שונות במהלך הכשרתם / רותי ברקאי ודורית פטקין 104 .............................................................................. התפתחות החשיבה האריתמטית : פרדיגמה חלופית להערכת הידע של תחום התוכן בקרב פרחי הוראה המתמחים בהוראת המתמטיקה / ראיסה גוברמן 122 .... שער שלישי : מרכיב ההוראה יצירתיות בהוראת המתמטיקה כפי שהיא נתפסת על ידי מורים למתמטיקה / חנה לב-זמיר 145 .................................................................................................. מאפייני אינטראקציה המשתקפים בשיח בשיעורי מתמטיקה בבית הספר היסודי / אילנה לבנברג 165 .......................................................................... כיצד תופסים מורים למתמטיקה בבתי הספר היסודיים את צורכיהם המקצועיים ? / עטרה שריקי ודורית פטקין 187 ....................................................

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר