יוסי מאלי הפואטיקה והפוליטיקה של ההיסטוריוגרפיה החדשה - מבוא

עמוד:13

קולותיהם הם הקולות היחידים שמוסרים הן את בהירות ועומק ההבנה , הן את העיוורון המוחלט של בני אדם העומדים לפני מציאות חדשה בתכלית ומבעיתה מאין כמוה . " מעבר לחידושיו ולהשגיו הגדולים בתחום המחקר , ספרו מתייחד גם באיכויותיו הספרותיות , ויושמו בו לקחים אידאיים ומתודיים חשובים , שפרידלנדר הסיק ממחקרו הביקורתי על ייצוגי הנאציזם והשואה בקולנוע ובספרות הפופולרית . ואולם , מעבר להתפתחויות אלו ואחרות ב " ייצור " ההיסטוריה , ניכר בימינו גם שינוי קונצפטואלי במושג ה " היסטוריה " עצמו , שאינו מזוהה עוד אך ורק עם "ידע " ( knowledge ) אודות האירוע ההיסטורי , אלא גם עם כל מה ש " ידוע " אודותיו . המושג החדש יחסית של "תודעה היסטורית " , { historical consciousness ) הכולל בתוכו לא רק את הידע הנרכש במחקר ובהיסטוריוגרפיה התקנית אלא גם את הדימויים , הזכרונות , והמיתוסים הרווחים בתרבות , נועד להרחיב ולהגדיר מחדש את תחומי המחקר של ההיסטוריונים , ועורר מחדש , וביתר שאת , את הדיון בעיצוב הספרותי של המציאות ההיסטורית . ואולם , כפי שמעירים הפולמוסים בעניינו של גולדהאגן , הדיון כיום , בניגוד לעבר , אינו ( רק ) אסתטי , אלא ( בעיקר ) אתי ופוליטי , ועובדה זו היא שהפכה את השאלה העתיקה של "ספרות והיסטוריה , " לראשונה בתולדותיה , לבעיה ממשית . שעל כן , למרות שהסוגיה הכללית של "ספרות והיסטוריה" הינה עתיקה כימיה של ההיסטוריה - כמו גם של תורת הספרות - הרי שבתולדות התרבות המערבית לא היוותה בדרך כלל בעיה מיוחדת : במורשת הקלסית נתפסה ההיסטוריה כסוגה ( נחותה למדי ) של יצירה ספרותית . כך , כידוע , איפיין אריםטו את ההיסטוריה בספרו על הפואטיקה , ודבריו עודם מהדהדים בדיונים העכשוויים בסוגיה ( ראה דבריו של מנחם ברינקר במאמרו בקובץ זה . ( העובדה , שאריסטו דן בהיסטוריה במסגרת עיוניו בספרות , ויתר על כן : שזו היתה התייחסותו האחת והיחידה להיסטוריה , מלמדת על כך שלמרות מאמציו של תוקידידס לנתק את עצמו ואת אומנותו ממסורת מספרי הסיפורים ( כפי שהיד , עדיין , לטענתו , הרודוטום , ( הרי שבדיעבד נראה שנכשל , כשם שנכשלו - לדעת קלוד לוי שטראוס - כל הבאים אחריו : "חרף ניסיונותיה הראויים וההכרחיים של ההיסטוריה ליצור עצמה מחדש , על כורחה שתודה כי לעולם לא תוכל לנתק עצמה לגמרי מהמיתוס . " 9 ש ' פרידלנדר , קיטש ומוות . על השתקפות הנאציזם , -.תרגום ז' נבות , ירושלים . 1985 G . Collingwood , The Ideaof History , Oxford 1946 , pp . 1 ^ 15 ; M . I . Finley , 'Myth , 10 Memory , and History ' , in : The Use and Abuseof History , London 1986 , pp . 1 1-33 ; A . Momigliano , Studies in Historiography , London 1966 C . Levi-Strauss , The Raw and the Cooked , tr . J . & D . Weightman , London 1970 , 11 . p . 1 g על תוקידידס ו " "כשלונו להשתחרר מהמתודה המיתית ספרותית ראו חיבורו הקלסי של F . M . Corn ford , didesThucy ythistoricusM , London 1907

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר