תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 7 יוסי מאלי הפואטיקה והפוליטיקה של ההיסטוריוגרפיה החדשה : מבוא 9 מנחם ברינקר ספרות והיסטוריה : הערות קטנות לנושא גדול 33 אילנה פרדס הביוגרפיה של עם ישראל : לידה 45 רחל צלניק אברמוביץ 'תקופת האבות ' - דימוי ומציאות באתונה הקלסית 63 ענת ישראלי טרן האגדה על נירון קיסר בתלמוד הבבלי - בין היסטוריה לספרות 77 עלי יסיף 'ספר הזכרונות : ' האנתולוגיה הספרותית כהיסטוריה אוניוורסלית 89 נירית בן אריה דבי בין ספרות להיסטוריה : הדרשה בפירנצה בתקופת הרנסנס 109 יערה בר און האישה והנחש : סיפור אחר - מציאות היסטורית וסיפורי מעשיות בספר הדרכה למיילדות 125 יהושע אלקולומברה היסטוריה וספרות ביצירתו של מונטיין : פרק בתולדות שתי הדיסציפלינות בתקופת הרנסנס 145 שמואל ורסס ההיסטוריה באספקלריה של כתבי מנדלי ש"י - אברמוביץ 155 רעיה כהן היסטוריה כמשל : פרנץ ורפל ו'הגורל הארמני' בתקופת השואה 171 חדור . בן ישראל מהיסטוריה סיפורית לניתוחית ולאינטגרטיווית : הסבם מינכן כמשל 191

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר