ספרות והיסטוריה

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ' ישעיהו גפני ( יו , ( ר " צבי יקותיאל , פרופ' ג ' רמי כהן , פרופ' רוברט ליברלם , ד " ר מנחם מור , ד"ר שמואל פיינר , פרופ' יוסף קפלן מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון התקין והביא לדפוס : יצחק כהן ספר זה ראה אור בסיוע משרד החינוך התרבות והספורט מנהל התרבות האגף לתרבות ולאמנות מםת ISBN 9-134-227-965 ב " מספר קטלוגי Catalogue No . 185-450 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשנ " ט אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד ממוחשב : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית ' ) גרף חן '( בע " מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר