פתח דבר

עמוד:10

לעמיתי , מן ההיסטוריונים הדגולים של גרמניה הנאצית , לא היה ספק שמדובר בשני תחומי מחקר והוראה נבדלים , והוא התקשה להבין כיצד אדם כמוני , המעורה כל כך באחד מהם לכאורה , נוטש אותו פתאום ומסע גבול מקצועי מוסכם ומוגדר . אני כמובן לא ראיתי כך את הדברים . על פי הכשרתי המקצועית אני היסטוריון בעל מומחיות בתולדות יהודי אירופה בעת החדשה . אמת נכון , עד 1991 הוקדש חלק הארי של פרסומי ( אם כי לא כולם ) לשנים , 1939-9451 אך מבחינתי העיסוק בשנים האלה ביטא התעניינות רחבה בסוגיה בעלת חשיבות ראשונה במעלה בקורות היהודים בשלוש מאות השנים האחרונות : כיצד השפיעה המערכת הבין לאומית שהתגבשה בהדרגה בין מלחמת שלושים השנה של המאה השבע עשרה ( 1618-1648 ) למלחמת שלושים השנה של המאה העשרים - 2 ( 1914-1945 ) מערכת המורכבת ממדינות לאום בעלות רציפות טריטוריאלית וריבונות מוחלטת בלא גורם על כלשהו המוסמך ומסוגל להתערב בענייניהן הפנימיים - על מאמציהם וםיכוייהם של יהודים לעגן ולחזק את ביטחונם הפיזי ורווחתם החומרית בארצות פזוריהם ? ספרי על היחסים הפוליטיים בין גורמים יהודיים בפולין ומחוצה לה לממשלת פולין הגולה בתקופת מלחמת העולם השנייה , שהקנו לי שם כחוקר שואה דווקא , היו אמורים לבחון את האמצעים המדיניים שהפקידה המערכת הזאת בידי יהודים לאחר שהגיעה לשיא התגבשותה , וכן את השימוש שעשו היהודים באמצעים האלה בשעה גורלית לקיומם הקולקטיבי . ברי שהבחינה הזאת חייבה בדיקה מעמיקה של גורמים חיצוניים שהשפיעו על מצב היהודים בתקופה הנדונה , על המשאבים שעמדו לרשותם ועל ההחלטות שנקטו על מנת לנצל את המשאבים האלה . כך למדתי בין השאר פרק בהתפתחותה של המדיניות הנאצית כלפי היהודים , תולדות היחסים בין פולנים ליהודים בדורות שקדמו לחורבן , ההיסטוריה של הרפובליקה הפולנית השנייה , הסכסוך הפולני הסובייטי , הטיפול הבין לאומי בענייני מיעוטים בין שתי מלחמות העולם והדיפלומטיה של בעלות הברית במלחמת העולם השנייה . כך גם נטלתי חלק בדיונים שהעסיקו בעיקר היסטוריונים של גרמניה הנאצית , פולין , רוסיה , מלחמת העולם השנייה , המיעוטים באירופה , היחסים הבין לאומיים במאה העשרים ורצח העם המודרני בלי קשר להקשר היהודי הספציפי שהוליד את מחקרי . ואולם בעיני שלי נועדה ההתפשטות לעבר הכיוונים הנוספים האלה , לרבות חקר השואה , בראש וראשונה לסייע בהבנת חווייתם ההיסטורית של יהודים דווקא . המומחיות שקניתי לי בהיסטוריה של השואה לא הייתה אפוא בעיני סטייה מן הכיוון המקצועי המקורי שלי . " יהודיים" עקב עיסוקם בנושאים בעלי זיקה לכאורה לשואה . לדוגמאות נוספות ראו Engel , On Studying Jewish History , p . 2 2 אני חייב את הכינוי מלחמת" שלושים השנה של המאה "העשרים לארנו מייר . ראו Mayer , ywh Did the Heavens Not Darken ? , p . 32

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר