מול הר הגעש חוקרי תולדות ישראל לנוכח השואה

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ ' יוסף הקר ( יו " ח , פרופ ' דוד אסף , פרופ' אלימלך הורוביץ , פרופ' יפעת וייס , מר צבי יקותיאל , פרופ ' גדעון פוקס , ד"ר אמנון רז קרקוצקין מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון עריכה לשונית : עדינה דרכםלר הפקה והבאה לדפוס : יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות המוזיאון הלאומי לזכר השואה בוושינגטון , ארצות הברית : הקרן ע " ש מורים ר ' וקורין פ' גרינברג קרן םטאר המכון ללימודים מתקדמים של חקר השואה מסת 4-261-227-965-978 "ב מספר קטלוגי 185-584 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תש " ע אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופםט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית מ"בע

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר