מטא־הלכה

עמוד:11

מטא הלכה בסדרת הרצאות שנישאו בסוף שנות החמישים ובתחילת שנות השישים של המאה העשרים , טבע אליעזר גולדמן את המונח 'מטא הלכה ; ' כך אמר : נקודת המוצא שלי הייתה להבהיר כיצד שופט הפועל במערכת משפטית פורמאלית נזקק לנורמות שאינן חלק מאותה מערכת . תשובתי הייתה כי עומדות לרשותו נורמות המתייחסות למערכת המשפטית ( או ההלכתית ) והמנחות אותו ביישום החוקים . בהרצאת היסוד שלו חילק גולדמן בין ההלכה ובין המטא הלכה . הוא טען כי נקודת ההתייחסות של השתיים שונה , מעשי האדם או ההלכה : ' ההלכה במובן הצר מתייחסת למעשי האדם , למה שהוא מבשל , למה שהוא אוכל , למה שהוא שוחט , למה שהוא לווה מחברו וחייב לשלם לחברו ; ' ואילו ' המטא הלכה מתייחסת להלכה , ולא למעשי בני אדם ; היא מתייחסת להלכה , לאותם העקרונות בהלכה המתייחסים לדיני בני אדם . ' לשיטתו של גולדמן ' את ההלכה אנחנו יכולים להפעיל רק כשאנחנו משתמשים בעקרונות מטא הלכתיים , שלא תמיד מצויים במקורות ההלכה . ' בראשונה הוא הגדיר את ה'מטא הלכה' כנורמות או עקרונות לפירוש ההלכה ויישומה , לא כנורמות התנהגות . כדוגמה למטא הלכה מביא גולדמן את העיקרון ' וחי בהם , ' שפירושו הוא שצריך ליישם את מצוות התורה בדרך שיחיה בהן האדם , ולא בדרך שתמיתהו – זאת , לעומת העיקרון ' דרכיה דרכי נועם' שהוא נורמת התנהגות שמורה שדרך פועלו של האדם תהא כמו של התורה , כלומר בדרכי נועם . בהמשך דבריו גולדמן מגדיר ומדגים מטא הלכה כתהליך התיווך בין משפטי הערך ובין ההלכה , וכן התערבות של משפטי ערך בהכרעה ההלכתית . היינו , כל שיקול דעת של פוסק ההלכה המערב ענייני מוסר , אידאולוגיה או ערכים כלשהם בשיח ההלכתי או מתחשב בהם , ייחשב מטא הלכה . בלשון אחרת נאמר כי המטא הלכה נועדה לתאם בין ההלכה לבין המציאות . 8 גולדמן , מחקרים ועיונים , עמ' , 10-14 וכן עמ' . 265-305 הרצאת היסוד נישאה בשנת 1958 ונקראה ' יסודות מטא הלכתיים להכרעה הלכתית , ' הובאה בקובץ עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה , בעריכת אביעזר רביצקי ואבינועם רוזנק , ירושלים תשס"ח , עמ' . 278-259 9 הדברים מובאים ממאמרו של אבי שגיא , ' התורה והחיים – ההלכה בהגותו של אליעזר גולדמן , ' עמ' . 150 10 גולדמן , יסודות מטא הלכתיים ( לעיל , הערה . ( 8 11 שגיא , התורה והחיים , 'עמ . 155 12 גולדמן , מחקרים ועיונים , 'עמ . 300-305 13 בדרך זו הלכו רבים , וביניהם ראה למשל : ליבוביץ , מעמדה של האישה , הלכה ומטא הלכה ; רקמן , ערכים מטא הלכתיים . 14 כאן אעיר כי הגדרת המציאות היא סובייקטיבית , ובהחלט יכול הפוסק לעשות שימוש במטא הלכה כדי להתגונן או אף להתנגד למציאות שעמה הוא מתמודד , כמו למשל המודרנה – ראה בראון , החמרה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר