הלכה בתמורות הזמן במשנתו של הרב שלמה זלמן אוירבך

עמוד:2

חברי המערכת : בנימין אברהמוב , יהודה ליבס , שלמה סלע , שרה קליין ברסלבי , אבי שגיא הספר יוצא לאור בסיוע : קרן 'בית שלום' קיוטו , יפן התוכנית למונותיאיזם אוניברסלי על שם ד"ר נעים דנגור , אוניברסיטת בר אילן הקתדרה ע"ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב סולובייצ'יק קרן מלגות הנשיא לביכורי מחקר , אוניברסיטת בר אילן המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל , אלקנה-רחובות קרן מלגות ע"ש אביבה ובנימין שרבט במכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן הדפסה ראשונה – אדר תשע"ג הדפסה שנייה – תמוז תשע"ג מסת 978-965-226-390-2 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב ל"מהמו סדר : ספי עיצוב גרפי , באר שבע נדפס בישראל – ג"תשע דפוס 'גרפית' מ"בע , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר