שלמי תודה

עמוד:5

שלמי תודה חובה נעימה היא לי להודות לאנשים שאלמלא הם , לא הייתי זוכה להשלים את עבודתי . תודה לפרופ' אבידב ליפסקר אלבק , שזכיתי להימנות עם תלמידיו , על שהנחה במסירות את עבודת הדוקטור שלי על חיים הזז שהרתה והולידה ספר זה ; על שלימדני מהי מחויבות ללא סייג כלפי שלמותו של המחקר ולא חסך טרחה ודאגה להשתלמותי ולהתפתחותי המקצועית . את המיטב שבספר זה יש לזקוף לזכותו ולזכות הדיאלוג המפרה עמו . תודה לאביבה הזז , אשת הסופר , ששוחחה עמי רבות והעמידה לרשותי את ארכיונו של הזז , ולמנהל הארכיון ד"ר גיל וייסבלאי , שסייע לי רבות בעבודתי ותרם לה מניסיונו ומידיעותיו הרחבות . תודה לפרופ' תמר וולף מונזון , ראש המחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן , על תמיכתה הנדיבה ללא לאות ברוח ובחומר ועל עצותיה המועילות . תודה לספרנית המחלקה , חדווה אגמון , על עזרתה הרבה , ולמזכירות המחלקה , מירה קורן ורחל חן , על נכונותן לסייע בכל עת . תודה לד"ר משה גולצ'ין על תמיכתו המפרה ועצתו הנבונה שהיו לי לעזר רב . תודה למוריי ולעמיתיי היקרים מצוות האנציקלופדיה של הסיפור היהודי על תמיכתם ועזרתם המתמדת : לפרופ' יואב אלשטיין , לד"ר ורד טוהר , לד"ר נוגה רובין ולדר" ) עוד מעט ) רונה טאוזינגר . תודה ר"לד רחל אלבק גדרון על עצותיה הטובות . תודה ר"לד ענת אדרת , מזכירת המרכז ללימודי יידיש במחלקה , על עזרתה ותמיכתה . תודה לברכה דלמצקי פישלר שהואילה להראות לי פרק מעבודתה המצויה בדפוס . תודה לצבי שטיין , איש אוהב ספר , על עזרתו הנדיבה . תודה למוזיאון ישראל , ירושלים , מרכז המידע לאמנות ותרבות יהודית ע"ש אן ואיזידור פאלק , וליד יצחק בן צבי על התמונות שהעמידו לרשותי . תודה לצוות בית הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר אילן : למנהלת ההוצאה מרגלית אבישר , לענת גל שעמלה במסירות רבה על התקנת כתב היד , שיפורו והטבתו , לרייצ'ל ג'וסף שעברה בקפדנות על האנגלית בספר , ולעורך אמנון ששון על עבודת העריכה המאומצת . תודה לבני משפחתי : להוריי היקרים , עוזי ונורית , שלימדוני מהי אהבת ספר , ושמסרו נפשם ומיעטו חלבם ודמם עבור חינוך ילדיהם . אלמלא הדחיפה והעידוד שלכם לא הייתי מגיע עד כאן . תודה לילדיי אהוביי , הלל , יהב ובארי , שסובלים בגבורה את העובדה שאביהם מבלה חלק ניכר מזמנו בחברת ספרים ויצורים בדיוניים . ואחרונה חביבה , רינת , רעייתי ושותפתי לחיים , שאהבתה ותמיכתה מלוות אותי יום יום ומאירות לי כאבוקה גדולה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר