תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים שלמי תודה 5 מבוא 7 פרק א : התימני כייצוג של יהודי עברי 11 יעיש ו"הפרויקט התימני" בתוך מכלול הסיפורת של הזז ; 11 ייחודו של הרומן יעיש בתוך "הפרויקט התימני" ; 15 תימניות בתרבות הארצישראלית עד לשנות הארבעים : עבריות טהורה או ישות מומצאת ; 16 ? תימניות בספרות העברית החדשה : ייצוגי "אחר" רומנטיים וסטראוטיפיים ; 20 הזז כקונטרה רפורמטור "תימני" של "היהודיות העברית" 26 פרק ב : לשון וסגנון ביעיש 39 "ברוקיה" בכתיבתו של הזז ; 39 פואטיקה אקספרסיוניסטית ביעיש ; 66 העברית ה"תימנית" הסינתטית ביעיש 69 פרק ג : פואטיקה ביעיש 80 שאלת הז'אנר של יעיש ; 80 כינון ופריצה של זמן מעגלי ביעיש ; 83 בעיות בסיגור הרומן יעיש ; 92 מרחבים הטרוטופיים ביעיש : המקווה , בית הקברות , בית הכנסת ועליית הגג 96 פרק ד : לדרכו ההיסטוריוסופית של הזז בעיבוד סיפורי מדרש ואגדה 112 אינטרטקסט והמתודה התמטולוגית ; 112 הרהורי עברה "יהודיים עבריים" – בין יעיש למתיא בן חרש ; 116 לשרוף את התופת – בעקבות ריב"ל ומלאך המוות ; 121 תוחלתו של יעיש לעומת סופו הטרגי של יוסף דילה ריינה ; 124 יעיש כמודל זכרי של "מעשה ברוריה" ; 125 בין דמות יעיש לדמותם האגדית של האר , "י הבעש"ט ור' שלם שבזי 129

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר