מבוא

עמוד:9

מבוא בספר זה כינסתי את מה שכתבתי בעברית , באנגלית ובהונגרית על הגרוטסקי ותופעות קרובות לו בספרות העברית , הצרפתית , הגרמנית , ההונגרית , האיטלקית והאנגלית . במבט לאחור , נושא זה ליווה אותי בעקשנות לכל אורך עבודתי בביקורת ובתאוריה של הספרות . גרסה מוקדמת של מאמרי על " נבלה" של בודלר ( צור , ( 1968 ראתה אור לפני למעלה מארבעים שנה , בכתב עת של סטודנטים . באותה תקופה כתבתי גם על היסודות הגרוטסקיים ב"דבר" של ביאליק ( צור , . ( 1969 שני הפרקים המאוחרים ביותר , על בוש ודנטה ( Tsur , 2003 : 281-259 ) ועל " הלא אצדק" מאת אבן גבירול ( צור , ( 2007 ראו אור . ו–2007 ב–2003 במובן חשוב , עיקרו של ספר זה הוא קריאת תיגר על המילה " ממש . " לעתים קרובות אנו נתקלים בחיבורי ביקורת במשפטים כדוגמת " תיאור זה ממש גרוטסקי . " מה פירושו של משפט ממין זה ? הוא מודיע ש"תיאור זה גרוטסקי ; " ועוד , שלכותב יש התרשמות עזה מאיכותה הגרוטסקית של היצירה , אבל אין לו הכלים לקשר התרשמות זו למבנה היצירה . יש בספר זה משום מאמץ לסלק את המילה " ממש" מהדיון וליצור כלים המאפשרים לא רק לאבחן , כי אם גם לקשר , בהתבסס על עקרונות עקיבים , בין ההתרשמות לבין מבנה היצירה . אחת מהנחות היסוד של ספר זה היא , שהגרוטסקי – כמו מושגים אסתטיים רבים אחרים – הוא מושג אמפירי : יצירות ספרות ואמנות נוצרו לפני שנוסחו הכללים ; כללי הז'אנר והסגנון הופשטו מהיצירות לאחר מעשה . הכללים משקפים על פי רוב את הצד השווה בין היצירות השונות מאוד הנמנות עם הז'אנר או הסגנון . לפיכך תמיד נמצא ביצירות אמנות דברים שאינם תואמים את הכללים שנוסחו בשבילן . מכאן חילוקי הדעות בין התאורטיקנים לגבי הגדרות הז'אנרים והסגנונות . כאשר אבן גבירול כתב את שירי המחלה שלו ( עיין פרקים , ( 3-4 יש להניח שלא ידע שהוא כותב יצירות גרוטסקיות . הוא ידע שהוא כותב במסורת של הפרוזודיה והלשון הפיגורטיבית כפי שהן נתגבשו בשירת ספרד בהשפעת השירה הערבית בת התקופה . והוא ידע , קרוב לוודאי , שהוא משתמש בביטויים המביעים איכשהו את תגובתו למחלתו . אין לדעת אם הוא נתקל אי–פעם בציורים הגרוטסקיים בעולם הנוצרי הסובב את העולם המוסלמי שבו הוא חי , ושציור

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר