24 קריאות בכתבי אהרן אפלפלד

עמוד:4

חברי המערכת : אבידב ליפסקר , זיוה שמיר , יגאל שוורץ , חנן חבר הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן ע"ש יצחק עקביה וּ עיצוב העטיפה : פנינה וולינסקי זיסמן על העטיפה : מספריו של אפלפלד : עשן ) עכשיו , ); 1962 כפור על הארץ ) מסדה , , 1965 עטיפה : מ . ארנון ); העור והכותונת ) עם עובד , , 1971 רישום העטיפה : מאת אליעזר אבסטריסקי ); כאישון העין ) הקיבוץ המאוחד , , 1972 עטיפה : גלי הוס ); קאטרינה ) כתר , , 1989 עיצוב העטיפה : פיליפ בולקיה , הציור שעל העטיפה : ענת טורק ); ליש ) כתר , , 1994 עיצוב העטיפה : פיליפ בולקיה , ציור העטיפה : ); Modigliani , seated boy with cap , 1918 אל ארץ הגומא ) כנרת זמורה ביתן , , 2009 צילום העטיפה : אימג'בנק , Getty Images עיצוב העטיפה : אמרי זרטל ( תודה לבעלי הזכויות שאפשרו באדיבותם את השימוש בתצלום העטיפות מסת 978-965-226-400-8 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן ולמכון שלום הרטמן , ירושלים אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב ל"מהמו סדר : ספי עיצוב גרפי , באר שבע נדפס בישראל — א"תשע דפוס 'גרפית' מ"בע , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר