תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים תודות 8 מבוא 9 פרק ראשון : הפסיכה – בחזרה ל"פרויקט" 13 קתרזיס , דימוי וזיכרון ; 13 מודעות ; 18 האני והדחפים ; 25 ומה עוד ? ; 28 מחשבה ודמיון ; 32 כמה מילים ; 36 ... על מה ההיסטריה ? ; 40 בחזרה לפרויד : שרשרת המסמנים ; 42 עולם הצלילים ; 48 מהומה על הלא כלום 53 פרק שני : השיטה הטיפולית 65 שני מרכיבי הטיפול ; 65 התנגדות להתנגדות ; 67 מקרה של נערה לסבית ; 73 התנגדות של קריאה : המקרה של איש הזאבים ; 75 התנגדות פוסט פרוידיאנית ; 81 התנגדות האני והזה ; 87 התנגדות והעברה ; 97 חיוב ההעברה ; 102 התנגדות להעברה ; 106 לא אני ! ; 108 שוב 112 פרק שלישי : טיפול בטיפול 116 דימויים והבניות ; 116 נשי או אנושי ; 121 הבניות בכל מקום ; 126 נשי או לא גברי ; 128 ניתוח ומרשם ; 131 נשי כמו גברי ; 132 הבניות אסורות ; 135 ביצועים אדיפליים ; 137 אהבה שמעבר ; 141 פעולת הטיפול ; 143 זה לא זה ; 145 " היכן שזה היה , שם האני יהיה" ; 149 זה לא אני , זה האני ; 151 זה כמו זה ; 153 זהו זה ; 156 הבניות וזהויות ; 158 איך זה פועל ? 160 ביבליוגרפיה 165 מפתח 179

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר